Brandend vuur, ook in 2017!

Eerst stond ik er met mijn fractie alleen voor, maar in september vorig jaar kreeg ik niet geheel onverwacht versterking van Hendrik Vuye en Veerle Wouters, nadat ze hun partij hadden verlaten, om het communautaire vuur in het parlement mee op te poken. Het was en is meer dan nodig. Er heeft immers ooit veel meer volk op de Vlaams-nationale barricaden gestaan. Maar ons aantal groeit weer gestaag, want ook  een herrezen Vlaamse Volksbeweging en Doorbraak.be, de veelgelezen ‘internetnieuwswebstek’ – ik wil absoluut een Nederlands woord gebruiken! -, zeggen klaar en duidelijk waar het op staat als het over meer Vlaanderen en minder België gaat.

In mijn boek ‘De Communautaire Leegte’ dat in november verscheen, schetste ik in een heuse Wetstraatkroniek hoe de grootste Vlaamse partij – en dan nog wel een zichzelf Vlaams-nationaal’ noemende partij – verzaakt aan het wezen van haar bestaan: Vlaanderen Vlaamser minder Belgisch maken. Met een voor velen onthutsend aantal voorbeelden toonde ik aan dat de N-VA-ministers ter zake alles inslikken en zowaar de grootste handhavers van de communautaire stilstand zijn geworden die zich zelfs niet schromen om ooit ingenomen harde standpunten af te zwakken en onder de mat te vegen. Het lijkt wel op een Freudiaanse verdringing van het eigen ‘zijn’.

Uit diverse hoeken, ook van ver buiten mijn eigen partij, kreeg ik reacties van mensen die hun ogen en oren niet konden geloven. En evenzeer kreeg ik tal van vragen van mensen die het ‘van horen zeggen’ wisten om het boek alsnog te bezorgen. Ook in N-VA-kringen las men het boek en sommigen vertrouwden me zelfs in alle discretie en met rode kaken toe dat ik geen leugens vertelde…

Nog maar net, op 11 januari, pakte ik minister van Buitenlandse Zaken Jan Jambon opnieuw aan over grove taalwetsovertredingen door Olivier Maingain, Kamerlid en ook burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat deze Vlamingenhater dat doet, is niets nieuws. We zijn het zelfs gewoon geworden. Maar dat een Vlaams-nationale Belgische minister (wat een gruwelijke benaming en titulatuur!) dat laat gebeuren en er geen princiepszaak van maakt om eindelijk dat onrecht te herstellen, kan er bij mij niet in. En ik ben er zeker van dat dat niet aan mij ligt! Meer nog, hij laat mijn motie van aanbeveling om hem aan te sporen iets te doen, wegstemmen door een partijgenoot. U leest het verhaal hieronder op deze webstek. Lees en huiver mee…

Wij houden het vuur brandend. Wij zullen er ook niet mee ophouden de vlammen hoog te laten oplaaien. Vlaanderen verdient meer en beter dan onder deze regering. En dan heb ik het nog niet eens over andere thema’s die de burgers ook beroeren: pensioenen, sociale zekerheid, massa-immigratie, criminaliteit, terreur,…

Blijf deze webstek lezen en deel wat u hier leest met anderen. Ik zorg ervoor dat u voldoende munitie zult blijven krijgen. Naast alle goeds voor uzelf, wens ik u tevens veel energie toe voor een strijdbaar nieuw jaar.

Barbara Pas

Lees meer

Taalwetgeving? Je m’en fous!

Kamerlid Barbara Pas ondervroeg gisteren minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de blijvende taalwetsovertredingen door het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, dat geleid wordt door Olivier Maingain, voorzitter van DéFi (het vroegere FDF). Hoewel de toestand al lang bekend is, blijft het een over-en-weer-getrek als het over de bevoegdheid gaat om op te treden. Uit het antwoord van de minister bleek dat die zou liggen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Die is echter al lang op de hoogte, maar doet niets. Integendeel.

Maar… als een bevoegde overheid dat nalaat, dan kan de minister alsnog tussenkomen door minstens de zaak te agenderen op het Overlegcomité. En daaraan herinnerde Barbara pas de minister aan. Meer nog: ze diende een motie van aanbeveling in, precies om de minister aan te sporen er werk van te maken.

Prima, zouden we zeggen. Maar… Toen kwam Johan Klaps van N-VA zijn eigen minister ter hulp met een eenvoudige motie om ‘over te gaan tot de orde van de dag’. Of met andere woorden: de ene N-VA-er houdt de andere tegen om taalwetsovertredingen aan te pakken… Dit is toch wel de wereld op zijn kop?!

Druk op de knop ‘lees meer’ om de interpellatie en de motie van aanbeveling te lezen.  (meer…)

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 48

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 48e nieuwsbrief!

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Volksgezondheid De Block

Overschrijding van referentiebedragen door Brusselse en Waalse ziekenhuizen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0098.pdf pg. 263

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan eerste minister Michel

Geregionaliseerde bevoegdheden inzake mobiliteit – Juridische betwistingen vanwege de federale overheid

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0098.pdf pg. 91

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders

De representativiteit van de zogenaamde vertegenwoordigers van de Franstaligen in Vlaanderen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0099.pdf pg. 127

Lees meer

Vlaamse-Waalse werkloosheidskloof groeit

Terwijl Vlaanderen er de afgelopen 33 jaar in slaagde om de werkloosheid te halveren, steeg ze in Brussel met bijna de helft en bleef Wallonië ter plaatse trappelen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Waals Instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek (IWEPS).

Een artikel van Klaas Slootmans in Vlaams Belang Magazine, het maandblad van de Vlaams-nationalistische partij, januari 2017 

(meer…)

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 47

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 47e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Interpellatie

van Chris Janssens aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts

Interpellatie over de gevolgen voor de Vlaamse spoorstrategie van het Investeringsprogramma 2016-2020 van spoorwegbeheerder Infrabel

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1098857/verslag/1101024

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Tom Van Grieken aan Vlaams minister van Economie Muyters

Protocol van Londen – Taalregeling en positie van het Nederlands

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1219245

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Ortwin Depoortere aan Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen

Brusselse gezondheidswerkers – Kennis van het Nederlands

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1220750

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De taaltoestanden bij het Brusselse Erasmusziekenhuis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0094.pdf pg. 104

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Defensie Vandeput

Het jaarverslag over de toepassing van de taalwet in het leger

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0095.pdf pg. 294

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan eerste minister Michel

De 21 julitoespraak van koning Filip

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0096.pdf pg. 103

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Sociale Zaken De Block

Famifed – Mailadres

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0096.pdf pg. 223

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Politiezones – Financiering – communautaire verschillen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 143

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Regie der Gebouwen – overtreding van de taalwetgeving – artikel 35 SWT

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 161

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De adviespraktijk contra legem van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht –Veralgemening van taalfaciliteiten voor anderstaligen bij federale overheidsdiensten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 228

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders

Organisation Internationale de la Francophonie – Misleidende informatie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 259

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Sociale Zaken De Block

Federale diensten onderworpen aan artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 315

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Sociale Zaken De Block

De overtreding van de taalwetgeving door de FOD Volksgezondheid – Artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 327

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Sleurs

Het Algemeen Rijksarchief – Artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0097.pdf pg. 406

 

Brussel – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Interpellatie

van Dominiek Lootens aan Collegeleden Pascale Smet en Céline Fremault

Het taalrapport 2015 van de Brusselse vicegouverneur

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2016-17/00005/images.pdf pg. 6

Brussel – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Mondelinge vraag

van Dominiek Lootens aan Collegeleden Pascale Smet en Céline Fremault

Het taalgebruik bij de Irisziekenhuizen

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2016-17/00005/images.pdf pg. 14

Lees meer

Goed gezegd

“De Vlaamse republiek kan embryonaal nu al bestaan voor wie eraan wil werken. En wat meer is: het is een verhaal dat geen evenwichtsoefening op de smalle nok van een dak hoeft te zijn. Om de brede bedding te laten volstromen, volstaat het wat sluizen open te zetten. Als één Belgische grendel springt, dan gaan de andere meteen ook aan gruzelementen. Daarom hebben nood we aan een collectief existentialisme. En aan creativiteit. We moeten beseffen dat er de komende jaren veel op het spel staat. De manier waarop we bestaan, onze existentie zelf. Brexit, Trump, mogelijk Catalaanse onafhankelijkheid, terreurlegers ‘ante portas’: Vlaanderen zit in het oog van de storm. Door samen na te denken en nu al te handelen kunnen we datgene dat we willen in feite al voor een stuk aanwezig stellen.

‘J’assume, donc je suis’, stelden de Franse existentialisten ooit, met een knipoog naar Descartes. ‘Ik stel mij aanwezig, dus ik besta.’ Met een leeuwenvlag supporteren voor wielrenners, zich beraden over republikeinse waarden van het onafhankelijk Vlaanderen: het kan allemaal nú al en zo komt Vlaanderen, in de woorden van Paul Van Vliet, dichterbij met elk nieuw seizoen.”

VVB-voorzitter Bart De Valck in ‘Sinterklaas bestaat’ op Doorbraak.be van 8 december 2016

Lees meer

CETA: ook communautair stap terug

Los van de inhoudelijke discussie over het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, kregen een aantal aspecten van het intern Belgische conflict dat het CETA veroorzaakte (te) weinig aandacht.

Het gaat dan niet alleen over de vaststelling dat andermaal is gebleken dat er in dit land altijd wel een meerderheid is die wordt geneutraliseerd. Hoeveel beslissingen werden er hier al niet genomen die ingaan tegen de meerderheid van de Vlamingen – die door allerlei grendels en bijzondere meerderheden worden geneutraliseerd – en/of tegen de meerderheid van de Walen.

Een artikel van Luk Van Nieuwenhuysen in Vlaams Belang Magazine, het maandblad van de Vlaams-nationalistische partij, december 2016 

(meer…)

Lees meer