Splitsing van de Orde van Architecten

Op de nieuwswebstek sceptr.net konden we uitvoerig vernemen dat de De Orde van Architecten gaat gesplitst worden. Dat is een goede zaak. U kan het artikel hieronder lezen. Volledigheidshalve voegen wij er echter aan toe dat de eerste wetsvoorstellen die hierover ingediend werden in de Kamer van het Vlaams Belang kwamen: een voorstel van resolutie in 2004 en een wetsvoorstel van Barbara Pas en Bruno Valkeniers in 2008. Wellicht hebben anderen daarin hun inspiratie gevonden…  (meer…)

Lees meer

Brussels Airport: Brussel zet Vlaanderen het mes op de keel

Brussel zet Vlaanderen inzake het conflict omtrent ‘Brussels Airport’ het mes op de keel. De Brusselse regering negeert het belangenconflict dat de Vlaamse regering heeft ingeroepen en zal vanaf middernacht boetes uitschrijven aan te luide vliegtuigen. Vlaams Belang vindt dat het welletjes is geweest en vraagt de Vlaamse regering om haar tanden te laten zien. De Vlaamse regering moet de geldstroom van Vlaanderen naar Brussel én Wallonië dus maar ter sprake brengen.

“Brussel wil wel de lusten van een luchthaven in Vlaanderen, maar niet de lasten,” aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Alles wijst er op dat zij inzake Brussels Airport niet bereid zijn om tot een oplossing te komen.” (meer…)

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 50

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 50e nieuwsbrief!

Kamer Interpellatie in commissie en motie

van Barbara Pas tot minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De onaanvaardbare adviespraktijk van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht inzake een aantal gewestelijke diensten die onder artikel 35, § 1 van de taalwet in bestuurszaken vallen

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic588.pdf pg. 1

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Private bewakingsagenten – Taalverplichtingen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0102.pdf pg. 305

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Binnenlandse Zaken Jambonvbb

Be-alert – Taalgebruik

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0102.pdf pg. 291

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Post De Croo

Bpost – Sollicitatievereisten voor postbodes in Vlaams-Brabant

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0102.pdf pg. 358

Lees meer

Goed gezegd

Hendrik Vuye en Veerle Wouters schreven een interessante column op de webstek van doorbraak.be  over het stemrecht van de buitenland-Belgen en de buitenland-Vlamingen. We kunnen de lezing ervan u ten zeerste aanbevelen. Klik HIER .

Uiteraard zal ook het Vlaams Belang in de Kamer en in het Vlaams Parlement deze zaak op de voet volgen. Zeker inzake de zogenaamde constitutieve autonomie kunnen de excellenties wat vragen en tussenkomsten van ons verwachten!

Lees meer

Taalwetgeving: eens te meer een lege doos?!

Dat de taalwetten in bestuurszaken niet worden nageleefd op sommige diensten is een oud zeer. Dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht niet altijd evenwichtige adviezen aflevert als er klachten over behandeld worden, is ook niets nieuws. En dat de bevoegde minister als hij daarmee geconfronteerd wordt, doet alsof zijn neus bloedt en de hete aardappel probeert door te schuiven, mochten we ook al herhaaldelijk vaststellen.

Slotsom is dat de taalwetgeving heel vaak een lege doos is. Zolang de VCT niet de macht krijgt om op te treden of de minister zijn verantwoordelijkheid ontloopt, zal er niets veranderen.

Lees HIER bij wijze van illustratie een vraag van Barbara Pas en het antwoord van Jan Jambon…

Lees meer

De communautaire leegte – groot succes – dus tweede druk!

Op twee maanden tijd waren het boek ‘De communautaire leegte’ van Barbara Pas en het bijhorende cartoonboek ‘De Angsthazen’ van Frederik pas zo goed als uitverkocht. Vandaag werd de tweede druk afgeleverd!

Wilt u zich  alsnog een exemplaar aanschaffen? Ga naar www.uitgeverijegmont.be

De communautaire leegte is een ‘Wetstraatkroniek’ die loopt van 11 oktober 2014 – het aantreden van de federale regering Michel/Dewever – tot 11 oktober 2016. In deze kroniek beschrijft Barbara Pas hoe het Vlaams Belang de afgelopen twee jaar – als enige in het federale parlement – de vinger op de communautaire wonde legde. Ze zet de visie van haar partij op Vlaamse staatsvorming in de verf en illustreert aan de hand van een oplijsting van haar talrijke parlementaire initiatieven de tekortkomingen van de participatiestrategie, het gebrek aan federale loyauteit aan Franstalige zijde, de onwil om de machtsposities in de regering te gebruiken om Vlaams onrecht recht te zetten waar het kan en de nefaste gevolgen van het warrige confederalismeverhaal voor het oprechte streven naar onafhankelijkheid.

 

 

 

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 49

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 49e nieuwsbrief!

 

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

van Tom Van Grieken aan minister-president Geert Bourgeois en minister van Vlaamse Rand Ben Weyts

Het samenwerkingsakkoord over het op te richten nationaal mensenrechteninstituut en de bevoegdheid i.v.m. ‘taaldiscriminaties’

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1105388/verslag/1106613

 

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

Van Stefaan Sintobin aan minister van Toerisme Ben Weyts

Een eentalig Frans toeristisch promofilmpje, ook gesponsord door Toerisme Vlaanderen

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1104666/verslag/1106358

 

Kamer Interpellatie in commissie en motie

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Het nemen van tuchtmaatregelen tegen de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe wegens herhaalde overtredingen van de taalwetgeving

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic561.pdf pg. 3

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Mobiliteit Bellot

Geregionaliseerde bevoegdheden inzake mobiliteit – Juridische betwistingen vanwege de federale overheid

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0100.pdf pg. 533

Lees meer

Goed gezegd

“Er is hoop, zolang er onversneden Vlaamse fracties bestaan, zoals die van Wouters en Vuye en van het Vlaams Belang. Hun functie is het de Belgische ministers, ongeacht hun partijpolitieke strekking, het communautaire vuur aan de schenen te leggen. Zeker als het gaat over de toepassing van de taalwetgeving en over communautaire scheeftrekkingen en misbruiken. ‘Taalgrens is staatsgrens’ blijft een Vlaams principe waar wij nooit mogen en zullen van afwijken.”

VVB-voorzitter Bart De Valck op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Volksbeweging, 21 januari 2017

Lees meer