Vlaams belastinggeld misbruikt voor verfransing Vlaams-Brabant

Chris Janssens klaagde deze week in het Vlaams Parlement aan dat Vlaams belastinggeld wordt misbruikt voor de verspreiding van pamfletten die Franstaligen in Vlaams-Brabant oproepen geen Nederlands te spreken. 

Op regelmatige basis valt er in de Zaventemse brievenbussen een pamflet van de vzw ‘Citoyens de Zaventem’ waarin Franstaligen in de Vlaamse rand worden opgejut geen Nederlands te spreken en waarin wordt opgeroepen tot de verdere verfransing van Vlaams-Brabant. De man achter de pamfletten is Vlamingenhater Olivier Maingain van het vroegere FDF (nu Défi). De vzw is immers gevestigd in het gemeentehuis van de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe waar Maingain als burgemeester de scepter zwaait. Maingain had trouwens ook aangekondigd dat hij een federale subsidie, die hij ontvangt voor de installatie van een Vlaamse schepen in zijn gemeente, zou gebruiken – beter: misbruiken – voor steunmaatregelen voor de Franstaligen in de Rand.

Boze brief

In het Vlaams Parlement ondervroeg Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens minister Weyts (N-VA) nu al voor de derde keer over de pamfletten van de ‘Citoyens de Zaventem’. Ter gelegenheid van zijn eerste vraag (april 2015) beloofde Weyts een boze brief naar Maingain te sturen, maar deed hij dat uiteindelijk niet. Na zijn tweede vraag (oktober 2015) verzond Weyts de brief uiteindelijk wel. Ditmaal wilde Chris Janssens van de minister weten tot wat de brief heeft geleid. Ons parlementslid meende immers dat de reacties van Weyts tot op heden wel zeer pover gebleven waren en vond dat het nu eindelijk “tijd werd voor een krachtdadiger optreden, zeker aangezien dergelijke anti-Vlaamse campagnes mee worden gefinancierd met Vlaams belastinggeld”.

Teleurstellend

Het antwoord van minister Weyts was teleurstellend. “Ik wil er eigenlijk niet te veel woorden aan vuilmaken. Zulke initiatieven krijgen op die manier meer aandacht dan ze verdienen”, zei hij. De Vlaamse minister bevoegd voor de bescherming van de Vlaamse Rand en zelfverklaard Vlaams-nationalist, is dus van oordeel dat Vlaanderen in antwoord op deze provocatie … niets moet doen! Volgens Weyts dient Vlaanderen zich er maar bij neer te leggen dat een francofone imperialist als Maingain Vlaams belastinggeld verspilt en misbruikt om de Franstalige inwoners van de Vlaamse Rand op te jutten tegen het Nederlandstalige karakter van de gemeente waar ze wonen.

Chris Janssens repliceerde: “Ik betreur dat u hierin zeer laks blijft en dat u geen initiatief wilt nemen terwijl uit de Taalbarometer Vlaamse Rand blijkt dat twee derde van de nieuwkomers in de Vlaamse Rand geen Nederlands kent en dat de verfransing daar volop aan de gang is. Ook bij deze provocatieve acties blijft u toezien.” Het Vlaams Belang zal nu in het federale parlement Jan Jambon (N-VA) – die bevoegd is voor tuchtzaken tegen Brusselse burgemeesters – vragen om eindelijk maatregelen te nemen tegen het misbruik van belastinggeld door Maingain.

Lees het verslag.

Lees meer

babs

‘Genoeg woorden, nu daden!’ – Congres 26 november 2016

Goede vrienden,

Na de weinig rooskleurige sociaal-economische schets die Wouter u gaf, rest mij de taak u een overzicht te brengen van de realisaties van de regeringen in dit land de voorbije twee jaar op communautair vlak. Wat hebben ze allemaal voor Vlaanderen gerealiseerd?

Het antwoord is even eenvoudig als ontnuchterend: absoluut niets! Ik had mij eigenlijk de moeite kunnen besparen om een toespraak te schrijven. U had een kwartier sneller aan de receptie kunnen beginnen…

U had ik dat graag gegund, maar al diegenen die voor de verkiezingen zulke stoere Vlaamse beloftes hebben gedaan, die mogen er niet zo makkelijk vanaf komen. Die moeten geconfronteerd worden met hun hypocrisie en systematisch kiezersbedrog.

Zoals u allen weet gooide N-VA alle communautaire beloftes van voor de verkiezingen overboord. Ze koos ervoor om mee te spelen in het Belgische verhaal. In plaats van het betonrot in de fundamenten aan te pakken wil ze enkel de voordeur een nieuw verflaagje geven en het zijn nog tricolore kleuren geworden ook.
Met Belgische recepten kan je natuurlijk geen Michelinsterren halen. Die zorgen alleen voor zure maagoprispingen en voedselvergiftiging bij de Vlaamse burgers. Het pover sociaaleconomisch rapport van de regering Michel toont dat nog maar eens aan. Met een staatsschuld van ruim 107% van het BBP en met een begrotingstekort van 3% van het BBP haalt deze regering even slechte resultaten als de regering Di Rupo. Dé grote verwezenlijking is blijkbaar om het in een regering zonder PS even slecht te doen als een regering met PS…

De doelstelling om in 2018 aan een begrotingsevenwicht te komen werd ondertussen al verlaten. Nochtans hebben de regeringspartijen zich in het regeerakkoord geëngageerd om de begroting in 2018 structureel in evenwicht te brengen. Herinner u dat de N-VA van dat begrotingsevenwicht de inzet maakte van het regeerakkoord. Herinner u dat budgettair orde op zaken stellen de hoofdreden was van de communautaire stilstand. N-VA heeft van het begrotingsevenwicht zelf de inzet gemaakt van het regeerakkoord. Het is als het ware de bestaansreden van deze coalitie. Hier was het allemaal om te doen.

Daarom is er een vijfjarige communautaire stilstand afgekondigd. Daarom bestaat er nu een gigantische intergalactische communautaire leegte zonder voorgaande.

De nefaste gevolgen van die communautaire stilstand heb ik opgelijst in een boek : “De communautaire leegte”, dat vorige week werd voorgesteld. Een boek omdat ik het nodig vind de Vlaming aan te tonen hoe ver die communautaire omerta wel gaat. Een boek omdat wij alle middelen moeten aanwenden om de communautaire stilte te doorbreken, ook en zeker buiten het parlement. Een boek omdat mij dat de gelegenheid geeft om in grote en kleine zaaltjes overal in Vlaanderen dit verhaal te brengen, omdat het crapuleuze mediacordon mij daartoe dwingt. De kranten brachten geen woord over het boek.

Het is gewoonweg mijn taak als Vlaams-nationalist, want het Vlaams Belang blijft nog als enige Vlaamse waakhond over nu N-VA is overgeschakeld in Belgische schoothondmodus. De enige kracht van verandering in de praktijk is dat de Franstaligen het communautaire niet meer afwijzen, omdat N-VA het zelfs niet meer op tafel legt. Er is helemaal geen communautaire vrede, aan Franstalige kant gaan de provocaties gewoon door.

Naar aanleiding van de verschijning van mijn boek kreeg ik het voorstel van Terzake om over het communautaire in debat te gaan met iemand van N-VA. “Zeer graag”, was mijn antwoord, maar het enthousiasme aan de kant van N-VA was net iets minder groot: vier dagen later had men nog steeds geen N-VA’er bereid gevonden om naar de studio te komen en uiteindelijk bevestigde de eindredactrice van Terzake dat Peter De Roover ronduit weigerde over dat thema met mij te debatteren en hij voegde er nog aan toe “en dat zal de volgende jaren ook zo zijn.”

De communautaire stilte mag dus gerust letterlijk genomen worden: er moet in alle talen over gezwegen worden. Bart De Wever, geen last hebbende van enig minderwaardigheidscomplex, betitelde in 2014 in De Morgen zijn eigen speeches als “Messiaans”. Wel, Jezus de Messias deed in zijn tijd de stommen spreken, Bart de Messias presteert het omgekeerde.

Van mij mogen de N-VA’ers wél spreken, want ze hebben heel wat uit te leggen.

Leg mij maar eens uit, Peter De Roover, leg mij eens uit hoe je een draagvlak gaat creëren als je doet alsof de communautaire problemen niet meer bestaan? Hoe ga je de mensen overtuigen van de nood aan meer Vlaanderen terwijl je ondertussen hard uw best doet om België overeind te houden en zelfs probeert te bewijzen dat België werkt?

Dat is echt niet de juiste aanpak. Dat is zoals een racist proberen overtuigen dat niet alle zwarten idioten zijn door Wouter Van Bellingen te laten zien in een discussie over roetveegpieten. Trouwens, in alle eerlijkheid, een zwarte piet vind ik niet meer efficiënt in deze tijd, als ik mijn kinderen schrik wil aanjagen doe ik dat met een Salah Abdeslam of een Kristof Calvo.

Leg mij eens uit, Jan Jambon, leg mij eens uit waarom je er als bevoegd minister niet eens in slaagt om bestaande wetgeving, zoals de taalwetgeving in Brussel, te laten toepassen? Waarom je geen enkel, geen enkel initiatief neemt om dit Vlaams onrecht waar je zelf in een vorige legislatuur terecht nog zo tegen fulmineerde en waar je nu alle bevoegdheden voor in handen hebt?

Of leg mij eens uit, Geert Bourgeois, leg mij alstublieft eens uit waarom de communautaire omerta ook zo scrupuleus wordt toegepast door de Vlaamse regering? Waar zijn de vijf resoluties voor meer Vlaamse bevoegdheden, waar zijn de intenties om de miljardentranfers af te bouwen en waar blijft de Vlaamse Grondwet? Leg mij eens uit waarom de Vlaamse regering braaf aan het handje loopt van de federale grote broer in plaats van voluit de Vlaamse kaart te trekken. Leg mij in godsnaam eens uit waarom je niet kiest voor de broodnodige communautaire spanning?

Leg mij eens uit, Siegfried Bracke, hoe je voor échte verandering voor Vlaanderen gaat zorgen wanneer je scrupuleus een cordon tegen Vlaams Belang handhaaft en uw bondgenoten in het koningshuis kiest? Ik heb trouwens nog nooit zulke regimedweil als Kamervoorzitter meegemaakt. Bracke doet mij zelfs heimwee krijgen naar PS-er Flahaut als Kamervoorzitter, die was veel correcter voor het parlement.

En leg mij eens uit, Bart De Wever, waarom je in 2019 gewoon wil verder doen met de regering-Michel, waarom je dan het communautaire enkel en alleen op de agenda wil zetten “als de kiezer dat vraagt”. Het is al ver gekomen als de kiezer een partij moet overtuigen van het belang van artikel één van haar eigen statuten.

Het is kostbaar tijdverlies voor Vlaanderen. Waarom is de communautaire stilstand niet alleen een verbod op communautaire actie, maar ook op communautair denkwerk? Waarom bereidt een zelfverklaarde Vlaams-nationale partij niet mee de ordelijke opdeling van dit land voor? Leg mij dat eens uit ?
De Canadese minister van handel droop het onlangs in tranen af na een paar uurtjes samen te zitten met een paar Walen. Wij zitten er al 186 jaar aan vast! Voor ons is het genoeg geweest!

N-VA is ondertussen niet alleen tot dé Belgische establishmentpartij verveld, maar etaleert dat zelfs als een vanzelfsprekendheid. Het enige nationalisme dat bij N-VA’ers nog opduikt is dat van de projectie, waarbij ze alles waar ze hier in alle talen over zwijgen en over moeten zwijgen projecteren op Catalanen, Basken en Schotten.

Het is natuurlijk wel te verklaren. Het fenomeen van de projectie is heel bekend in de psychologie. Voor wie niet stevig in zijn schoenen staat, of voor wie gewetensproblemen heeft, is het een afweermechanisme tegen het wegdrukken en verdringen van de eigen gevoelens.

In Vlaanderen beperkt het zich tot zeldzame opstootjes van kameleonflamingantisme. Voor een Vlaamsgezind publiek gaat men zich Vlaamsgezind gedragen. En dan worden leugens verteld en geheime atomaschriftjes uitgevonden omdat men de laffe waarheid niet durft te zeggen. Dat past volledig in de kunst van het ballonnetjes oplaten als lippendienst aan een deel van het electoraat, met in het achterhoofd het volle besef dat daar binnen de huidige coalitie toch niets van komt.

N-VA is in sneltempo geëvolueerd van een formatie met een Vlaams-republikeinse missie naar een Belgische machtspartij vergeven van windhanen, plekpotten en opportunisten. Ze hebben middel en doel verwisseld en lopen zich vast in Machiavellistische machtslogica.

Eigenlijk vind ik de N-VA’ers stuk voor stuk heel beloftevolle mensen… Ze blijven maar beloven en beloven. Alleen komt er nooit veel van terecht.

Goede vrienden,

Ik ben blij en trots deel uit te maken van het Vlaams Belang. Een partij die zoals de PVV van Geert Wilders in Nederland, zich niet de mond laat snoeren door politieke processen. Die nooit zal opgeven om de waarheid te verkondigen. En de waarheid is nu eenmaal niet politiek-correct. Dat is het fundamentele verschil tussen ons en een N-VA die zichzelf een zwijgplicht oplegt over hetgeen haar corebusiness zou moeten zijn.

Ik ben blij en trots deel uit te maken van een partij die al haar beschikbare middelen aanwendt om het communautaire vuur op te poken. Dat is het fundamentele verschil tussen ons en een N-VA die de Vlamingen gewend heeft gemaakt aan een politieke denkwereld waarin stappen naar vrijheid, laat staan Vlaamse onafhankelijkheid van de agenda verdwijnen. Dat is het verschil met een N-VA die van de staatsvormende dynamiek van de jaren ‘90 en van de beginjaren van deze eeuw niets meer deed overblijven dan wat postelectorale ontgoocheling.

Ik ben blij en trots deel uit te maken van de enige onafhankelijkheidspartij van Vlaanderen. Die het pad van rechtlijnig nationalisme in Vlaanderen, decennialang, richtinggevend heeft ontwikkeld. Om het met de woorden te zeggen van Joris Van Hauthem op de verkiezingsmeeting op de boot aan het Antwerpse Kattendijk-dok: (en ik citeer) “Dat hebben wij gedaan, dat hebben alleen wij gedaan en dat hebben wij alleen gedaan.”

En alleen wij, alleen het Vlaams Belang gaat consequent op dat pad voort. Dat is het fundamentele verschil tussen ons en een N-VA die door haar vaag en warrig confederalismeverhaal het oprecht streven naar Vlaamse onafhankelijkheid afdoet als chaos.

Vlaams-nationalisten in de eerste plaats en Vlaanderen in het algemeen moeten een republikeinse strategie naar Vlaamse onafhankelijkheid ontwikkelen, weg uit de huidige impasse en in de richting van de vrijheid die hoort bij volkeren die naam waardig. En niemand doet dat. Behalve wij.

Goede vrienden,

Ik ben een grote fan van de stripverhalen van Asterix en Obelix. Elk verhaal, getekend door Uderzo en geschreven door Goscinny begint met een zelfde inleiding: “Zo’n 2000 jaar geleden was heel Gallië bezet door soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Heel Gallië? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in de omringende legerplaatsen niet bepaald gemakkelijk…”

Het doet mij denken aan het Vlaams Belang in haar dappere strijd tegen het ondemocratische België. Alle andere partijen hebben – zonder uitzondering – allemaal de kant gekozen van het establishment. Slechts één kleine partij blijft moedig weerstand bieden tegen het Belgische regime. Ook al meppen de inwoners van dat kleine Gallische dorpje er onderling al eens op los, eensgezind tegen de Romeinen zijn ze onoverwinnelijk. Dat geldt voor het Vlaams Belang evenzeer. Met de kracht van onze overtuiging als onoverwinnelijk makende toverdrank zullen wij consequent, schouder aan schouder, voortdoen tot wij voor Vlaanderen bekomen wat Vlaanderen toekomt: bij Toutatis, een zelfstandige Vlaamse staat!

Barbara Pas
Voorzitter Kamerfractie Vlaams Belang

Lees meer

De nagel op de kop

Het gesukkel van Wallonië is hallucinant, omdat de toestand er niet verbetert, ondanks de Vlaamse transfers. Almaar meer blijkt dat naast de culturele kloof ook een politieke en economische kloof is gegroeid, die dit land verdeelt, vertraagt, en moeilijk bestuurbaar maakt.

Politieke partijen die inzetten op meer Vlaanderen hebben brandstof genoeg en scoren goed. Maar het blijft merkwaardig hoe een deel van de Vlaamse elite de economische kloof en de geldstroom altijd weer relativeert en minimaliseert. Zelfs de N-VA lijkt zich met haar communautaire stilstand bij de zwijgers te hebben aangesloten.

Jan Van de Casteele op doorbraak.be (2 december 2016)

Het volledige artikel leest u HIER.

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 46

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 46e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

van Chris Janssens aan Vlaams minister van de Vlaamse Rand Weyts

De verdeling van een nieuw provocatief, met belastinggeld gefinancierd, pamflet van de ‘Citoyens de Zaventem’ in Zaventem

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1083455

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Tom Van Grieken aan Vlaams minister van Onderwijs Crevits

Leerlingen basis- en secundair onderwijs – Thuistaal niet Nederlands

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1083444

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Werk

Het taalgebruik in de randgemeenten door de buitendiensten van de Algemene Directie Economische Inspectie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0093.pdf pg. 138

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Interpellatie

van Dominiek Lootens-Stael aan minister-president Rudi Vervoort

Het taalrapport 2015 van de Brusselse vicegouverneur

http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2016-17/00026/images.pdf pg. 12

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Mondelinge vraag

van Dominiek Lootens-Stael aan minister-president Rudi Vervoort

De verspreiding van haatzaaiende pamfletten in het Vlaams Gewest, gefinancierd door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2016-17/00026/images.pdf pg. 35

Lees meer

‘In de Kamer kan je de flaminganten van N-VA op één hand tellen’ (Barbara Pas)

Zaterdag 26 november verscheen onderstaand vraaggesprek met Barbara Pas op Doorbraak.be . Ten behoeve van de abonnees en lezers van Splits.be nemen we het hier graag over.
Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas schreef een Wetstraatkroniek: De communautaire leegte.

Parallel met dat boek verscheen ook De angsthazen van haar broer en Vlaams Belangcartoonist Frederik Pas. Allebei zijn ze van thuis uit Vlaamsgezind. In haar studententijd engageerden broer en zus Pas zich bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Toen ze afstudeerde als handelsingenieur was haar enige sollicitatie bij Vlaams Blok. Toen zij er aan de slag ging als wetenschappelijk medewerkster van de Kamerfractie werkte haar broer al een half jaar bij de partij. ‘Ik hoorde niets dan positieve geluiden. Het zal wel meegespeeld hebben, maar ik was sowieso in politiek geïnteresseerd’, zegt Barbara Pas (35), vandaag nationaal ondervoorzitter van de partij.

Koningin van de communautaire vragen

Sinds 2007 is ze Kamerlid (ze combineerde dit trouwens van 2009 tot 2012 met de functie van jongerenvoorzitter) en maakte ze de communautaire spanningen onder Guy Verhofstadt en Yves Leterme mee. ‘In aanloop naar de verkiezingen waren ze enorm Vlaamsgezind en erna werd vervolgens alles vergeten om toch maar aan de macht te geraken’, zegt ze onbegrijpend. Met de N-VA had ze gehoopt dat dit niet het geval zou zijn. Daarom maakt ze er sinds het regeerakkoord een zaak van om de communautaire kwestie op de agenda te blijven houden.

Zo kroonde politicoloog Bart Maddens (KU Leuven) haar tot koningin van de communautaire vragen. Volgens dezelfde professor wordt zij ook doodgezwegen in de media. Dat ze 3,5 jaar na haar eerste interview als VB-fractieleidster pas een volgend interview op Villa Politica mocht geven, is veelzeggend. In een poging om het mediacordon te doorbreken bundelde ze daarom in De communautaire leegtehaar parlementaire initiatieven op communautair vlak van de voorbije twee jaar. Op het eerste gezicht lijkt het kurkdroge kost, maar het boek is behoorlijk leesbaar. Pas breit voldoende concrete verhalen aaneen en kadert dit in een groter geheel.

De communautaire omerta deelt ze ook op per N-VA-minister (‘Bij parlementaire vragen is de communautaire stilte vaak heel letterlijk’). Ze maakt bovendien komaf met het begrip confederalisme (naar de woorden die ook Karel Dillen sprak: ‘Het confederalisme is een fédéralisme des cons’) en illustreert hierbij het bochtenwerk van N-VA en het gestruikel over onafhankelijkheidssemantiek. Daarnaast neemt ze onder meer de Vlaamse regering onder handen en schetst ze het pad naar Vlaamse onafhankelijkheid via het Vlaams Parlement (‘Buiten de grondwet, maar wel democratisch’), waarbij ze de mosterd haalt uit het werk van Gerolf Annemans, De ordelijke opdeling van België – Quid nunc?

Volgens Pas is het communautaire de kapstok van alle beleid. ‘Sociaaleconomische hervormingen kunnen niet zonder communautaire verandering.’ Ze hekelt de N-VA-aanpak. ‘Door nu te doen alsof het communautaire onbelangrijk is, ga je de mensen in 2019 niet overtuigen van het omgekeerde. Op den duur gaan ze eerder geloven dat er geen communautaire problemen zijn. Je moet mensen net bewustmaken van het communautaire thema. Pas als er communautaire spanning is, kan je voor Vlaanderen iets uit de wacht slepen. Met mijn rechten als parlementslid probeer ik het communautaire daarom op te stoken.’

‘Geen communautaire stilte aan Franstalige zijde’

Pas demonstreert hoe ver de communautaire stilte gaat. ‘Het is méér dan de afspraak om geen communautaire actie te ondernemen. Zelfs als je zou meestappen in de participatiestrategie waar N-VA voor gekozen heeft, zou je toch verwachten dat ze de belangrijke federale bevoegdheden gebruiken om waar nodig Vlaams onrecht te corrigeren. Ze hebben de wetgeving aan hun kant, maar zelfs op dat vlak wordt niet het minste initiatief genomen. Aan de Franstalige federale zijde geldt de communautaire stilte trouwens blijkbaar niet.’

De politica uit Dendermonde is vooral verbaasd van het gemak waarmee N-VA de communautaire knop heeft omgedraaid. ‘Vorige legislatuur fulmineerden ze nog zwaar over al die zaken en nu schuiven ze het zonder probleem allemaal opzij. De voorbije twee jaar heb ik gemerkt met welk gemak zij moties van aanbevelingen wegstemden waar ze in principe voor zouden moeten zijn. De enigen die af en toe een communautaire vraag stelden waren Hendrik Vuye en Veerle Wouters, in zoverre dat ze dat mochten.’ Toch had ze niet verwacht dat na hun exit nog andere parlementsleden de partij zouden verlaten. ‘In de Kamer kan je de flaminganten van N-VA op één hand tellen, de anderen behoren eerder tot de liberale strekking van de partij. Vuye en Wouters hebben nu het voordeel dat ze als onafhankelijke V-Kamerleden niet het mediacordon van Vlaams Belang hebben. We komen goed overeen, maar er is geen officiële samenwerking. Ik zou ook niet willen dat ze zo in een mediacordon komen. Het siert hen alleszins dat ze stemmen volgens inhoud, in tegenstelling tot andere partijen.’ N-VA-voorzitter Bart De Wever zei vorig jaar in De zevende dag in debat met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zelfs nog: ‘Als u morgen een resolutie indient dat de zon schijnt, dan zal ik nog niet meestemmen.’ N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover wilde naar aanleiding van Pas’ boek bovendien niet eens met haar in debat gaan in Terzake. De Roover verzekerde Terzake dat dit voor de komende jaren zo zal blijven. Volgens Pas bewijst dit net dat hij helemaal niets te verdedigen heeft. Haar boek haalde in ieder geval de uitzending niet meer …

Onafhankelijkheidsverklaring vanuit Vlaams parlement

Ook aan de Vlaamse regering heeft ze daarin een stuk gewijd. ‘In het Vlaamse regeerakkoord staat geen communautaire stilte, ze zou dus volop die communautaire spanning kunnen oppoken. Maar we zien dat er met de eerste Vlaams-nationale minister-president er nog nooit zo weinig Vlaamse ambitie is geweest. Er is geen sprake meer van de vijf Vlaamse resoluties van 1999. Voor het eerst staat er in het regeerakkoord ook niets over de afbouw van transfers, dat was onder Yves Leterme en Patrick Dewael zelfs niet waar.’

‘Nu verliezen we minstens vijf jaar kostbare tijd, want het ziet er niet naar uit dat het in 2019 ineens beter wordt’, meent Pas. Ze heeft ook geen begrip voor de uitblijvende grondwetsherziening aangezien dit in de vorige legislatuur niet werd aangekondigd. ‘Men had nu op zijn minst ook de afspraak moeten hard maken om bepaalde artikelen voor herziening vatbaar te maken voor de volgende legislatuur, maar zelfs dat heeft N-VA niet in de wacht kunnen slepen.’ Toch denkt ze dat dit niet de essentie van het verhaal is. ‘Zo blijf je namelijk in die Belgische context zitten. Ik ben ervan overtuigd dat, zoals Hendrik Vuye in 2013 het al zei met het petje van professor staatsrecht, je buiten de grondwet moet kleuren en de onafhankelijkheidsverklaring via de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement zal moeten gebeuren. Staatsmisvormingen verlopen altijd volgens hetzelfde stramien: stukjes van bevoegdheden worden geruild voor een financiële prijs en zware politieke prijzen. In Brussel en in de Vlaamse Rand denken de Franstaligen wél vooruit en maken ze zaken onomkeerbaar voor als het land ooit zou splitsen. Mijn grootste verwijt aan de Vlamingen is dan ook dat zij het minst voorbereid zijn en op dat gebied zij zich steeds laten rollen.’

 

 

Lees meer

‘De communautaire leegte’ van Barbara Pas bijna uitverkocht

De eerste druk van het nieuwe boek van Barbara Pas ‘De communautaire leegte’ is bijna uitverkocht. Het boek omvat een onuitgegeven inventaris van communautaire inconsequenties en onwaarheden van N-VA-excellenties sinds hun Belgische machtsdeelname. Zonder meer kan worden gesteld dat dit boek een afrekening is met diegenen die de Vlaams-nationale kiezers manifest hebben bedrogen.

Wie het boek nog wil verkrijgen, moet er snel bij zijn. Bestellen kan HIER .

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 45

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 45e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

Van Chris Janssens aan Vlaams minister van Onderwijs Crevits

De naleving door de Franstalige faciliteitenscholen van de voorwaarden van het Interpretatiedecreet van 23 oktober 2009

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1090177/verslag/1093785

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

Van Stefaan Sintobin aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts

Geregionaliseerde bevoegdheden inzake mobiliteit – Betwistingen door federale Overheid

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213543

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Post De Croo

Taalverplichtingen van bpost in geval van privatisering

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0091.pdf pg. 267

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Pensioenen Bacquelaine

De overtreding van de taalwetgeving door de Federale Pensioendienst

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0091.pdf pg. 314

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

Het nakende personeelsgebrek bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0092.pdf pg. 155

 

Brusselse Hoofdstedelijke Raad – Interpellatie

van Dominiek Lootens aan Collegevoorzitter Guy Vanhengel

De gevolgen van de onwettige aanwervingen bij de lokale besturen voor de Nederlandstaligen in Brussel, en de houding van het College tegenover de naleving van de taalwetten

http://www.raadvgc.be/documenten/voorlopig/IntegraalVerslag_nr4_18_november_2016_.pdf

Lees meer

Vandaag in de Kamer…

Barbara Pas over de begroting tijdens het vragenuurtje in de Kamer op donderdag 17 november 2016:

“De N-VA heeft van het begrotingsevenwicht 2018 zelfs de inzet gemaakt van het regeerakkoord, het was de reden van de communautaire stilstand, het is als het ware de bestaansreden van deze coalitie. Hier was het allemaal om te doen.
Collega’s, ook van deze belofte om in ruil voor de communautaire omerta budgettair orde op zaken te stellen blijft niets meer over. Vandaag gelooft niemand nog dat u de cijfers op orde gaat krijgen. Professor Economie Gert Peersman, zei eerder al dat hij zijn schoen zal opeten als deze regering aan een begrotingsevenwicht geraakt. 
Als u dit voor u essentieel engagement uit uw regeerakkoord laat varen wees dan consequent en laat dan ook de communautaire stilstand varen. Zonder institutionele hervorming kan je sociaaleconomisch toch geen orde op zaken stellen.”

Lees meer

Tuchtsancties tegen burgemeester en Vlamingenhater Maingain niet bevoegdheid van Brusselse regering maar wel van… Jan Jambon

Persbericht 16 november 2016

N-VA slaat de bal weer mis

Met de herhaaldelijke uitgave van een eentalig Franstalig gemeentelijk infoblad blijft Olivier Maingain (DéFI, het vroegere FDF) als burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe de Vlamingen in zijn gemeente provoceren.  Gisteren ondervroegen zowel de N-VA als Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens daarover de Brusselse minister-voorzitter Vervoort in de Commissie Binnenlandse Zaken van het Hoofdstedelijk Parlement.

Vorig jaar nog kondigde Vervoort aan ‘te overwegen’ om de rekeningen van de gemeente niet goed te keuren omwille van de eentalige publicaties, maar intussen blijkt dat die wél zijn goedgekeurd. Kortom: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering laat gewoon begaan.

Na het antwoord van Vervoort kondigde de Brusselse N-VA aan een motie in te dienen om de Brusselse regering te vragen Maingain voor drie maanden als burgemeester te schorsen.  Dominiek Lootens: “Het Vlaams Belang is verheugd dat de N-VA actie wil laten ondernemen tegen Maingain en zijn onwettige Vlamingenhaterij. Ik stel echter vast dat de N-VA gemakshalve op de verkeerde deur aanklopt. De bevoegdheid om Maingain te schorsen ligt namelijk niét bij de Brusselse regering, maar wel bij de Koning en dus de facto naar eigen zeggen bij federaal minister voor Binnenlandse Zaken Jan Jambon.”

Op een parlementaire vraag van 19 december 2014 van Bert Anciaux antwoordde Jambon namelijk : “In Vlaanderen en Wallonië ligt de rechtsmacht om het tuchtstelsel toe te passen bij de regering. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Nieuwe Gemeentewet, artikel 82) betreft het echter een uitzondering en blijft de verantwoordelijkheid in handen van de Koning(…) Het beginsel van de politieke verantwoordelijkheid, waardoor alle daden van de Koning moeten gedekt worden door een (federaal) minister en de aard van de gebeurtenissen in de marge van de nationale betoging van 6 november 2014 maakten het dan ook noodzakelijk dat ik mij als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken boog over het optreden van de Brusselse burgemeester (…)”

Subrogatierecht

Als het de N-VA echt menens is om eindelijk op te treden tegen Maingain, dan heeft die partij daar dus zelf alle wapens voor in handen. Om ervoor te zorgen dat het niet ten zoveelste male bij enkel stoere verklaringen blijft, zal het Vlaams Belang in de federale Kamer Jambon hierover interpelleren en een motie van aanbeveling indienen om hem er toe aan te zetten de nodige tuchtsancties tegen Olivier Maingain uit te spreken. In het hoofdstedelijk parlement dient het Vlaams Belang een motie in om enerzijds de rekeningen en begroting van Woluwe niet langer goed te keuren, en anderzijds wordt de hoofdstedelijk regering gevraagd gebruik te maken van haar subrogatierecht om in plaats van en op kosten van de in gebreke blijvende overheid (de gemeente) een tweetalig gemeenteblad te laten drukken en verspreiden.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Lees meer

Barbara Pas – De communautaire leegte

Vandaag, 15 november, stelt Barbara Pas in het Vlaams Parlement haar boek De communautaire leegte – Een Vlaams-nationale kroniek uit de Wetstraat – 11 oktober 2014 – 11 oktober 2016 voor.

Het boek beschrijft hoe het Vlaams Belang de afgelopen twee jaar – als enige in de Kamer – permanent de vinger op de institutionele wonde legde en het biedt  een gedetailleerde strategie om Vlaanderen uit het Belgische moeras te helpen.

Parallel hiermee wordt ook De angsthazen voorgesteld, een communautaire cartoonverzameling van haar broer en cartoonist Frederik Pas. In zijn politieke spotprenten zet hij de Vlaams-nationale woorden van de N-VA schertsend af tegen de daden.

Volgende vrijdag, 18 november om 20 u., worden beide boeken voorgesteld aan het brede publiek in de Reynoutzaal van het stadhuis in Dendermonde.

In het jongste nummer van Vlaams Belang Magazine, het maandblad van de Vlaams-Nationale partij, verscheen een interview met Barbara pas over De communautaire leegte. We nemen het hier graag integraal over.  (meer…)

Lees meer