Doorgeschoven ziekenhuisfactuur bewijst perfide staatshervorming

Chris Janssens: “Zal begrotingsbocht van Van Overtveldt door Bourgeois en Tommelein binnenkort worden overgedaan?”

Dit is waar we altijd voor gewaarschuwd hebben: Vlaanderen betaalt de Belgische rekening.” Dat zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams parlement Chris Janssens in een reactie op de ziekenhuisfactuur van 5,5 miljard die Vlaanderen van het federale niveau door de strot geduwd krijgt.

Het Vlaams Belang heeft steeds gewezen op de nefaste gevolgen van de zesde staatshervorming. Eén van de voornaamste punten van kritiek was dat de deelstaten weliswaar de bevoegdheden krijgen, maar niet de bijhorende middelen. Door maar 87% van het budget voor de overgehevelde bevoegdheden door te storten, werd Vlaanderen een budgettaire molensteen om de hals gedraaid. Deze analyse werd destijds overigens gedeeld door de N-VA, hetgeen de partij niet belette om ná de verkiezingen in het regeerakkoord plechtig te beloven de voorheen verguisde zesde staatshervorming “loyaal te zullen uitvoeren”. De eerdere kritiek op deze nefaste staatshervorming woog blijkbaar niet op tegen de aantrekkelijke ministerposten.

Vandaag volgt de koude douche in de vorm van een miljardenfactuur. Zo blijkt het overgehevelde bedrag van 347 miljoen veel te weinig om de 501 miljoen euro aan uitgaven voor de financiering van ziekenhuisinfrastructuur te bekostigen. Daarbovenop zijn er de lopende ziekenhuisinvesteringen én de enorme schuldenput van de federaal aangegane ziekenhuisinvesteringen. Die laatste bedraagt in totaal zo’n 5 miljard, waardoor de totale doorschuifoperatie Vlaanderen 5,5 miljard euro kost. Daar zal het volgens Janssens overigens niet bij blijven aangezien hetzelfde fenomeen zich ook voordoet in andere overgehevelde beleidsdomeinen.

De Vlaams Belang-fractievoorzitter vreest dan ook dat na de federale ook de Vlaamse regering zijn dure eden over een begrotingsevenwicht zal mogen opbergen. “Zal de begrotingsbocht van Van Overtveldt door Bourgeois en Tommelein binnenkort worden overgedaan?”, vraagt Janssens zich af.

Lees meer

Nieuw politiek werkjaar : Vlaams Belang zet in Brussel in op taalwetgeving

Persmededeling: Vlaamse militanten overplakken eentalige BXL-stadslogo’s

Bij het begin van het politieke jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat de Vlaams-nationale oppositiepartij Vlaams Belang er geen twijfel rond bestaan. “Naast het zeer prangende probleem van veiligheid en immigratie zullen wij ons dit jaar vooral richten op de taalrechten van de Brusselse Vlamingen”, aldus fractievoorzitter Dominiek Lootens.  (meer…)

Lees meer

babs

Septemberrevolutie

Hendrik Vuye en Veerle Wouters verlieten de N-VA na enkele revolutionaire septemberdagen. De breuk tussen de (gewezen) N-VA’ers die zich willen roeren over communautaire aangelegenheden en de anderen die zich omwille van Belgische machtsdeelname of omdat de Grote Antwerpse Leider het zegt daarvan willen onthouden, is compleet. De twee studeerkamergeleerden blijven evenwel Kamerlid om, zo zeggen zij, in samenwerking met de Vlaamse Beweging hun communautaire verhaal te blijven vertellen. Binnen de N-VA waren ze daartoe immers monddood gemaakt.

Ik ben benieuwd hoe ze uit de hoek gaan komen en of ze hun pijlen zullen richten op de N-VA-excellenties en andere partijtenoren die onverpoosd de communautaire diepvriezer bewaken en de andere kant opkijken als zij aangesproken worden op communautaire problemen en thema’s.

Wij van het Vlaams Belang nodigen hen alvast uit dat samen met ons te doen, precies omdat we in communautaire parlementaire werkzaamheden al heel wat expertise hebben opgebouwd. Alleen deze legislatuur al namen we – letterlijk tot op vandaag – precies maar liefst 519 (vijfhonderd en negentien!) initiatieven in Kamer, Senaat en Vlaams Parlement over communautaire aangelegenheden, gaande van wetsvoorstellen over mondelinge en schriftelijke vragen tot voorstellen van resolutie… “Zonder Barbara Pas zou de communautaire stilte vandaag totaal zijn in de Kamer”, schreef professor Maddens onlangs nog op Doorbraak.be. Ik ervoer die erkenning als een compliment bij mijn onverminderde eenzame inzet.

Of gaan zij zich politiek correct blijven ‘outen’ als de herauten van het zgn. ‘democratisch Vlaams-nationalisme’ om toch maar zeker niets te moeten samen doen met de onmiskenbare, minstens even democratische marktleiders op het communautaire strijdtoneel? Ik ben ervan overtuigd dat de achterban van de Vlaamse Beweging het zou toejuichen dat er eindelijk eens samengewerkt wordt en de politieke spelletjes zouden ophouden. Buiten het Vlaams-nationale kamp hebben we toch al vijanden genoeg, niet?!

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 41

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 41e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Ben Weyts

Taallessen Kraainem – Terbeschikkingstelling lokalen

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1197690

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Financiën

Aantal belastingplichtigen dat geen personenbelasting betaalt – regionale opdeling

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0084.pdf pg. 174

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Financiën

 • Personenbelastingen aanslagbiljet – Taal – Brusselse gemeenten
 • Personenbelastingen aanslagbiljet – Taal – Franstalige faciliteitengemeenten
 • Personenbelastingen aanslagbiljet – Taal – Nederlandstalige faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0084.pdf pg. 239 (Brusselse gemeenten)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0084.pdf pg. 241 (Franstalige faciliteitengemeenten)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0084.pdf pg. 242 (Nederlandstalige faciliteitengemeenten)

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Buitenlandse Zaken

Minderhedenverdrag – Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0085.pdf pg. 363

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Financiën

FOD Financiën, Regentschapsstraat 54, Brussel – Taalgebruik

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0085.pdf pg. 388

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Financiën

Registratiekantoor FOD Financiën te Antwerpen – Meertalige communicatie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0085.pdf pg. 397

Lees meer

Waal dubbel zo veel afhankelijk van arbeidsongeschiktheidsuitkering dan Vlaming

55% van budget arbeidsongeschiktheid naar Wallonië

Van de 173 miljoen euro die de sociale zekerheid in 2015 uitbetaalde aan uitkeringsgerechtigden voor blijvende arbeidsongeschiktheid ging er 96 miljoen naar inwoners van het Waals Gewest. Voor Vlaanderen was dat 74 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister voor Sociale Zaken De Block. 
(meer…)

Lees meer

Hoe lang blijft de Rand nog ‘Vlaams’?

De denationalisering van de Vlaams Rand rond Brussel zet zich onverminderd door. De cijfers van Kind en Gezin over de taalaanhorigheid van de moeders van borelingen zijn ronduit dramatisch. Want de tendens is duidelijk, in heel wat gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde verliezen de Nederlandstaligen fors terrein. Dat terreinverlies van het Nederlands kan alleen maar ten koste gaan van een duidelijke communicatie tussen overheid en burgers en tussen de burgers onderling. En dat is verontrustend.

Een artikel van Luk Van Nieuwenhuysen in Vlaams Belang, maandblad van de Vlaams-nationalistische partij, september 2016 (meer…)

Lees meer

Communautaire nieuwsbrief nr. 40

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 40e nieuwsbrief!

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Economie

Het stopzetten van de sanctionering van Waalse werklozen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 148

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot

 • de minister van Werk
 • de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Telecommunicatie
 • de minister van Pensioenen
 • de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
 • de minister van Defensie en Ambtenarenzaken
 • de minister van Begroting
 • de staatssecretaris voor de Buitenlandse Handel
 • de minister van Justitie

Federale diensten onderworpen aan artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 241 (Werk)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 248 (Ontwikkelingssamenwerking en Telecommunicatie)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 346 (Pensioenen)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 416 (Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 454 (Defensie en Ambtenarenzaken)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 465 (Begroting)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 494 (Buitenlandse Handel)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0083.pdf pg. 174 (Justitie)

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Post

Bpost – Geplande vermindering staatsaandeel – Taalverplichtingen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 245

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Post

Brusselse postbodes – taalkennis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 253

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Pensioenen

 • Rijksdienst voor Pensioenen – aanvragen en gerechtigden volgens taalopdeling – Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 344

 • Rijksdienst voor Pensioenen – aanvragen en gerechtigden volgens taalopdeling – Waalse faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 345

 • Rijksdienst voor Pensioenen – aanvragen en gerechtigden volgens taalopdeling – Vlaamse faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 346

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Mobiliteit

Inschrijving voertuigen – Taal – Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 485

Inschrijving voertuigen – Taal – Nederlandstalige faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 486

Inschrijving voertuigen – Taal – Franstalige faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 486

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Begroting

De terugstorting van gelden door prins Laurent

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0082.pdf pg. 467

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Werk

Het aantal langdurig werklozen per gewest

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0083.pdf pg. 124

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

De taalinspectie inzake het onderwijs in de randgemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0083.pdf pg. 357

Lees meer

Aantal Vlamingen in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel zakt tot dieptepunt

BP1

Vandaag verspreidde het Vlaams Belang volgend persbericht:

Naast de lokale verkiezingsresultaten zijn de aanslagbiljetten voor de personenbelasting traditioneel een erg betrouwbare graadmeter voor de taalverhoudingen in de gemeenten. In de zes faciliteitengemeenten rond Brussel ontvingen afgelopen jaar amper 1 op 4 inwoners hun aanslagbiljet in het Nederlands. Een forse daling tegenover 2010. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij de FOD Financiën.

Net als de lokale verkiezingsresultaten van 2012 en de recente cijfers van Kind en Gezin wijzen de cijfers op een forse achteruitgang van het aantal Nederlandstaligen in de zes faciliteitengemeenten. Op vijf jaar tijd slonk het aantal Nederlandstalige aanslagbiljetten er van 13.324 naar 12.041. Een daling van 11 procent op amper vijf jaar tijd. Omgekeerd evenredig steeg het aantal Franstaligen van 31.624 naar 32.525.

Volgens Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas zijn de cijfers een zoveelste signaal voor N-VA-minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, om eindelijk in actie te schieten. “Sinds de N-VA in 2009 de bevoegdheid Vlaamse Rand kreeg, is de situatie op het terrein er alleen maar op achteruitgegaan. Nooit eerder lag het percentage Vlamingen in de Rand zo laag”, klinkt het. Volgens Pas grossiert de N-VA-minister in woorden, maar niet in daden. Zelf pleit ze voor een veel kordater voorrangsbeleid voor Vlaamse gezinnen bij de toewijzing van sociale woningen, betaalbare woningen en bouwgronden. Om dit laatste te financieren pleit Pas voor de techniek van een rollend fonds: de investeringen worden meteen in schijven teruggevraagd van gezinnen die een woning kopen, waarna de gelden opnieuw geïnvesteerd worden.

Pas ziet in de cijfers ook het zoveelste bewijs dat de faciliteiten veeleer een rem dan wel een impuls zijn voor de integratie van de Franstaligen. De faciliteitenwetgeving kwam er om de integratie van de Franstaligen in de Zes te vergemakkelijken. Dat blijkt overigens uit de parlementaire handelingen. Zo werd de regeling van 1963 letterlijk opgevat als een ‘regeling waarbij de minderheid zich kan aanpassen aan de meerderheid en niet de meerderheid ertoe wordt verplicht de taal van de minderheid te leren.’ Zoals destijds door de Vlaamse beweging voorspeld, is het net dat wat er de voorbije decennia is gebeurd. “Zolang de faciliteiten bestaan, zal de sociale verdringing zich doorzetten en zullen de Vlamingen er noodgedwongen blijven uitwijken. Op die manier wordt de Brusselse aanhechting feitelijk uitgevoerd. Hoog tijd dat de minister voor Vlaamse Rand wakker schiet”, aldus nog Pas.

Lees meer: vraag Barbara Pas en antwoord minister Van Overtveldt (meer…)

Lees meer

Geen hoop meer voor belgicisten…

“België houdt binnen afzienbare tijd op te bestaan. Daar ben ik nogal zeker van. Het Belgische patriottisme is op sterven na dood. Soms, zoals bij de dood van Boudewijn of tijdens een voetbaltoernooi, leeft het nog eens op. Waarna het, even snel als het is opgeflakkerd, weer verdwijnt. Intussen liggen zij die een onafhankelijk Vlaanderen willen op de loer. Terwijl België nog wat verdersukkelt.”

Em. Prof. dr. Lode Wils in Knack op 13 juli 2016

Lees meer