Wordt de taalwetgeving selectief toegepast?

Naar aanleiding van recente beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in de gemeente Koksijde aangaande maatregelen in het zwembadcomplex als gevolg van incidenten met asielzoekers, werd meegedeeld dat er voortaan ook opschriften in het Arabisch op gezag van het gemeentebestuur zouden aangebracht worden en dat het zwembadreglement zou vertaald worden in het Arabisch. Vlaams […]

Lees meer

Een reden vindt men altijd wel…

Op 7 december plaatsten we hier (scroll even terug…) het bericht dat de VVB – Vlaamse Volksbeweging  een postzegel wilde laten maken door bpost, die echter eerst werd goedgekeurd en daarna geweigerd. Kamerlid Barbara Pas stelde dus een vraag aan de bevoegde minister. En hier is het antwoord, zo voorspelbaar… Men vindt altijd wel een reden om iets wat onwelgevallig is als politiek te […]

Lees meer

DE PAPIEREN TIJGER VAN DE N-VA

VB-fractievoorzitter in het Vlaams parlement Chris Janssens tekent vier stappen naar onafhankelijkheid uit. Hij daagt daarmee de N-VA uit om haar politieke macht in navolging van Schotten en Catalanen om te zetten naar de definitieve Vlaamse ontvoogding die slechts één einddoel kan hebben: Vlaamse onafhankelijkheid. Het artikel verscheen dezer dagen ook op de webstek van Doorbraak.be. 

Lees meer

Beter laat dan nooit…

Deze week vernamen wij via de media dat CD&V en de N-VA in Brussel-stad hekelen dat Faouzi Hariche (PS), de Brusselse schepen voor Onderwijs, nauwelijks aandacht heeft voor het Nederlandstalige onderwijs. Beide partijen stellen voor om haar bevoegdheden over te dragen aan de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden. Terecht klaagt men de in vele opzichten stiefmoederlijke […]

Lees meer

Jambon laat alles bij het oude

De vice-gouverneur van Brussel-Hoofdstad is belast met het toezicht op de naleving van de taalwetgeving in Brussel. Hetzelfde geldt wat betreft de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Zij worden bijgestaan door federale ambtenaren die ter beschikking worden gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Barbara Pas wilde van minister van Binnenlandse Zaken dan ook eens […]

Lees meer

Verder van af dan jaren geleden…

“Er kan sociaal-economisch maar orde op zaken gesteld worden als Vlaanderen daar de volledige bevoegdheden voor heeft. Zo is echte fiscale autonomie nodig in plaats van wat morrelen met opcentiemen. De versnippering van de bevoegdheden (nog erger gemaakt met de zesde staatshervorming) is duur en inefficiënt. Het is bijvoorbeeld absurd dat de Vlaamse regering bevoegd […]

Lees meer

Alles is communautair. Vlaanderen doet altijd meer.

Naast de opvang van kandidaat-asielzoekers in de verschillende asielcentra kunnen gemeenten ook vrijwillig opvang organiseren via de zogenaamde lokale opvanginitiatieven (LOI’s). Opvallend daarbij is dat de Vlaamse gemeenten tot nog toe een merkelijk grotere inspanning leverden dan de Franstalige. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij staatssecretaris Francken.

Lees meer