Voer voor psychiaters

“Linkebeek interesseert niemand nog in Vlaanderen. Het nationalisme is een term waarmee ik mij zeer ongemakkelijk voel.“ “Linkebeek is de minste zorg voor de N-VA.“ Over TAK en Voorpost: “De psychiaters kunnen niet al die mensen in behandeling nemen…“ Eric Defoort (medestichter N-VA en oud-voorzitter VVB), in: Le Soir, 10 maart 2016

Lees meer

Daar gaat volk naar komen kijken!

“Na de bocht van Vuye stelt het strategische dilemma van de N-VA zich scherper dan ooit. Vuye moet de kiezer inpeperen dat België niét werkt en dat we bijgevolg het confederalisme nodig hebben. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken moeten stemmen halen door aan te tonen dat […]

Lees meer

Gefaalde staat bestendigen

“De degout over ons institutionele model is wellicht nog nooit zo groot geweest, zowel in België zelf als daarbuiten. Maar tegelijkertijd worden de opinievorming en de politiek discussie daarover kunstmatig bevroren. We beleven de meest extreme periode van communautaire stilstand in vijftig jaar.” “De N-VA kan moeilijk proberen te cashen met goed bestuur én tegelijkertijd […]

Lees meer

Voeren is weer daar

Elk jaar opnieuw schrijft de Franse Gemeenschap een bedrag van 715.000 euro in haar begroting ter financiering van het Franstalig onderwijs in de Vlaamse gemeente Voeren. Dat is totaal ongrondwettelijk, want de financiering van onderwijs in Vlaanderen is een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaams regering heeft in haar regeerakkoord ingeschreven dat zij actie […]

Lees meer

Vlaams Belang daagt N-VA uit over Vlaamse Grondwet

Tijdens de vorige regeerperiode werden er onder impuls van de Vlaamse regering besprekingen gevoerd over het opstellen van een Vlaamse Grondwet. Alleen mocht ze niet ‘Grondwet’, maar moest ze ‘Handvest voor Vlaanderen’ noemen. Uiteindelijk sprongen de besprekingen daarover af, deels omdat de linkse oppositie dwars ging liggen, maar allicht vooral ook omdat daarover in de […]

Lees meer