50 jaar taalwetgeving : 90% van aanstellingen en benoemingen bij Brusselse OCMW’s zijn illegaal! Vlaams-Brusselse meerderheidspartijen weigeren problematiek te bespreken en maken zo de VGC tot een nutteloze praatbarak

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken – kortweg de Taalwet – werden ingesteld. Het verhaal van 50 jaar taalwetgeving is in Brussel helaas nog steeds een verhaal van 50 jaar taalwetsovertreding. Uit de meest recente cijfers waarover de Brusselse vicegouverneur beschikt blijkt namelijk dat […]

Lees meer

Daar gaat volk naar komen kijken!

“Na de bocht van Vuye stelt het strategische dilemma van de N-VA zich scherper dan ooit. Vuye moet de kiezer inpeperen dat België niét werkt en dat we bijgevolg het confederalisme nodig hebben. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken moeten stemmen halen door aan te tonen dat […]

Lees meer