Een reden vindt men altijd wel…

Op 7 december plaatsten we hier (scroll even terug…) het bericht dat de VVB – Vlaamse Volksbeweging  een postzegel wilde laten maken door bpost, die echter eerst werd goedgekeurd en daarna geweigerd. Kamerlid Barbara Pas stelde dus een vraag aan de bevoegde minister. En hier is het antwoord, zo voorspelbaar… Men vindt altijd wel een reden om iets wat onwelgevallig is als politiek te […]

Lees meer

Beter laat dan nooit…

Deze week vernamen wij via de media dat CD&V en de N-VA in Brussel-stad hekelen dat Faouzi Hariche (PS), de Brusselse schepen voor Onderwijs, nauwelijks aandacht heeft voor het Nederlandstalige onderwijs. Beide partijen stellen voor om haar bevoegdheden over te dragen aan de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden. Terecht klaagt men de in vele opzichten stiefmoederlijke […]

Lees meer

Jambon laat alles bij het oude

De vice-gouverneur van Brussel-Hoofdstad is belast met het toezicht op de naleving van de taalwetgeving in Brussel. Hetzelfde geldt wat betreft de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Zij worden bijgestaan door federale ambtenaren die ter beschikking worden gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Barbara Pas wilde van minister van Binnenlandse Zaken dan ook eens […]

Lees meer

Alles is communautair. Vlaanderen doet altijd meer.

Naast de opvang van kandidaat-asielzoekers in de verschillende asielcentra kunnen gemeenten ook vrijwillig opvang organiseren via de zogenaamde lokale opvanginitiatieven (LOI’s). Opvallend daarbij is dat de Vlaamse gemeenten tot nog toe een merkelijk grotere inspanning leverden dan de Franstalige. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij staatssecretaris Francken.

Lees meer

Apartheidsonderwijs in Vlaanderen

Luk Van Nieuwenhuysen klaagde jarenlang als Vlaams parlementslid de onwaarschijnlijke houding van de Vlaamse regeringen – meervoud ! – aan waarbij zij royaal het Franstalig onderwijs in de Vlaamse faciliteitengemeenten betoelagen, maar nooit een tegenprestatie eis(t)en voor de Vlaamse school in Komen, een Waalse faciliteitengemeente. Ook tegen onwettige Franstalige initiatieven in Voeren kwam er nooit protest… […]

Lees meer