Jambon laat alles bij het oude

De vice-gouverneur van Brussel-Hoofdstad is belast met het toezicht op de naleving van de taalwetgeving in Brussel. Hetzelfde geldt wat betreft de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Zij worden bijgestaan door federale ambtenaren die ter beschikking worden gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Barbara Pas wilde van minister van Binnenlandse Zaken dan ook eens […]

Lees meer

Alles is communautair. Vlaanderen doet altijd meer.

Naast de opvang van kandidaat-asielzoekers in de verschillende asielcentra kunnen gemeenten ook vrijwillig opvang organiseren via de zogenaamde lokale opvanginitiatieven (LOI’s). Opvallend daarbij is dat de Vlaamse gemeenten tot nog toe een merkelijk grotere inspanning leverden dan de Franstalige. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij staatssecretaris Francken.

Lees meer

Apartheidsonderwijs in Vlaanderen

Luk Van Nieuwenhuysen klaagde jarenlang als Vlaams parlementslid de onwaarschijnlijke houding van de Vlaamse regeringen – meervoud ! – aan waarbij zij royaal het Franstalig onderwijs in de Vlaamse faciliteitengemeenten betoelagen, maar nooit een tegenprestatie eis(t)en voor de Vlaamse school in Komen, een Waalse faciliteitengemeente. Ook tegen onwettige Franstalige initiatieven in Voeren kwam er nooit protest… […]

Lees meer

Uplace = verfransing en verBrusseling

Door de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) lijkt de realisatie van het mega-winkelcentrum Uplace angstwekkend nabij. De Vlaamse Regering werkt met het Uplace-project de verstedelijking en de verBrusseling in de hand. De komst van Uplace zal zorgen voor een internationalisering […]

Lees meer

Brussel… Franstalige stad?

Ons Brussels parlementslid Dominiek Lootens legde aan de bevoegde staatssecretaris een schriftelijke vraag voor aangaande de toenemende verfransing en de effectieve perceptie ter zake. Hij wilde vooral bekomen dat de staatssecretaris een initiatief zou nemen ten aan zien van privébedrijven die het niet erg nauw nemen met de tweetaligheid van de hoofdstad. Het antwoord van […]

Lees meer