De Warande en het Warandemanifest

Onderstaand artikel verscheen enkele dagen geleden op doorbraak.be. We geven het onze lezers graag ter overweging. 13 april 2018 Theo Lansoot De Warande Met zijn artikel in Doorbraak van 6 april slaat Dominique Laridon nagels met koppen. Alleen de titel al, De Warande is uw centen waard, staat in schril contrast met wat daarover onlangs […]

Lees meer

Opgewarmde kost en communautaire mistgordijnen

N-VA deed de afgelopen weken alsof ze de communautaire koelkast nog eens opentrok met stoere uitspraken en twitterberichten van N-VA-excellenties die helaas niet overeenkomen met hun daden. Zo pleitte minister-President Bourgeois plots voor een Vlaamse Justitie. Daags nadien vond minister Weyts opeens dat ook mobiliteit een volledig Vlaamse bevoegdheid moest worden. Bart De Wever herhaalde […]

Lees meer

Septemberrevolutie

Hendrik Vuye en Veerle Wouters verlieten de N-VA na enkele revolutionaire septemberdagen. De breuk tussen de (gewezen) N-VA’ers die zich willen roeren over communautaire aangelegenheden en de anderen die zich omwille van Belgische machtsdeelname of omdat de Grote Antwerpse Leider het zegt daarvan willen onthouden, is compleet. De twee studeerkamergeleerden blijven evenwel Kamerlid om, zo […]

Lees meer

Niet voor kronen of titels…

Bart Maddens noemde mij onlangs de ‘koningin van het stellen van Vlaams-nationale vragen in de Kamer van volksvertegenwoordigers’. Hoewel eretitels niet aan mij besteed zijn – en al zeker geen koninklijke! -, apprecieerde ik wel wat de professor bedoelde. Want het bevestigde mij  in mijn dagelijks werk als verkozene in het algemeen en vooral als […]

Lees meer

Wij ‘evolueren’

Op 3 februari vond het langverwachte ‘debat’ plaats voor de Debatclub in Edegem. Ondergetekende nam het er als fractievoorzitter van het Vlaams Belang op tegen Peter De Roover, sinds kort fractievoorzitter van de N-VA. Het debat focuste vooral op de deelname van de N-VA aan de federale regering en de asielcrisis, maar uiteraard ook over de […]

Lees meer

Alweer een verloren jaar

Nog niet zo lang geleden was iedereen het erover eens dat het binnen België niet langer kon. Herinnert u zich nog de plechtige belofte van het ‘Vlaams kartel’ in 2007, herhaald door een deel van dat kartel in 2010, om onder geen beding in een regering te stappen voor de ‘grote staatshervorming’ in kannen en […]

Lees meer