De balorige burgemeester van Linkebeek: het einde stilaan in zicht?

De burgemeesterscarrousel in de faciliteitengemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel is nu al een aantal jaren draaiende. Het scenario is bekend: een Franstalige burgemeester van een Vlaamse faciliteitengemeente die de taalwetgeving niet naleeft, wordt benoemd door een in meerderheid Franstalige gemeenteraad, waarna de minister van Binnenlands Bestuur die benoeming weigert. Waarna de gemeenteraad de […]

Lees meer

Bestaansreden verloochenen

“De recente geschiedenis van de Belgische politiek is een waarbij partijen zoals sp.a of VLD de ambitie koesterden om brede volkspartijen te worden. In hun opwaartse spiraal verloochenden ze hun bestaansreden en ondermijnden zo hun succes. Wacht de N-VA hetzelfde lot, terwijl de CD&V likkebaardend toekijkt?” Chris Ceustermans (auteur), in: www.doorbraak.be, 28 april 2015

Lees meer

Zieke Walen

Vlaams Belang kamerlid Barbara Pas vroeg aan de minister van Ambtenarenzaken de cijfers op over het ziekteverzuim van de federale ambtenaren. Het is immers al jaren zo dat Franstalige ambtenaren merkelijk meer ziek zijn dan hun Vlaamse collega’s, of althans meer in ziekteverlof zijn. Dat blijkt ook uit de cijfers van 2013. Een federale Waalse ambtenaar […]

Lees meer

Waar is men mee bezig?

“Velen braken zich op deze en andere pagina’s al het hoofd over hoe de N-VA schijnbaar moeiteloos is toegetreden tot de eerste Belgische regering zonder enige communautaire agenda sinds decennia en zichzelf soepel identificeert met het Belgische staatsapparaat. De vraag waar de partij nu precies mee bezig is blijft open, ongetwijfeld ook voor heel wat […]

Lees meer

Indexsprong met communautair kantje

Deze week werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gedebatteerd over het wetsontwerp van de regering-Michel om een indexsprong door te voeren. Het Vlaams Belang kantte zich daar bij monde van kamerlid Jan Penris tegen omdat daarmee de hardwerkende Vlaming en Waal andermaal worden getroffen door deze regering. Maar naast zijn inhoudelijke opmerkingen in verband met […]

Lees meer

Het Belgische moeras

“De huidige financieringswet dreigt de centrumrechtse regering van Michel opnieuw in het communautaire moeras te zuigen. En dat amper zes maanden nadat stellig was verzekerd dat de communautaire dossiers voor vijf jaar in het vriesvakje gingen.” Rik Van Cauwelaert (commentator), in: De Tijd, 4 april 2015

Lees meer