Institutionele machinerie vastgelopen

“Ten gronde wordt de toekomst van het huidige federale België wel degelijk in vraag gesteld (door de huidige discussies met betrekking tot de begroting en de financieringswet). Want de institutionele machinerie is wel degelijk vastgelopen omdat de architectuur en de mechanismen ervan slecht werden geconcipieerd.” Veronique Lamquin (redacteur), in: Le Soir, 4 april 2015

Lees meer

Geen doelstellingen meer

“Luc Van den Brande bracht vanaf 1996 een breed debat over een nieuwe staatshervorming op gang. Dat mondde drie jaar later uit in de fameuze vijf resoluties van het Vlaams Parlement. De doelstellingen daarvan werden overgenomen door alle daaropvolgende Vlaamse regeringen… behalve die van Geert Bourgeois. Dit is de eerste Vlaamse regering in de geschiedenis […]

Lees meer

Recht op onafhankelijkheid

“De verhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië zullen gezonder zijn na een splitsing van het land. Er zal geen klimaat van wantrouwen, gekibbel en voortdurende confrontaties meer heersen, die ons verlammen en ons beletten om ons te concentreren op de grote uitdagingen van deze tijd. Gelukkig kunnen de volkeren kiezen en dat is volgens mij een […]

Lees meer

Niet gepacificeerd

“Dit land is vanuit institutioneel oogpunt helemaal niet gepacificeerd. Zijn instellingen waar de dialoog moet worden gevoerd, veranderen snel in een boksring wanneer er forse meningsverschillen bestaan tussen de verschillende bestuursniveaus of wanneer er belangrijke financiële belangen op het spel staan.” Philippe Martin (editorialist), in: Vers l’Avenir, 2 april 2015

Lees meer

Organisation Internationale de la Francophonie: N-VA moet kleur bekennen op het federale niveau

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verkondigde gisteren in het Vlaams Parlement dat België zijn lidmaatschap van de Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) maar beter kan opzeggen omdat dit een zaak is van de Gemeenschappen. Het Vlaams Belang steunt uiteraard ten volle deze stellingname van Bourgeois omdat zij de logica zelve is. Het is echter

Lees meer

Handpop

“Je hoort vaak zeggen dat Bart De Wever premier had moeten zijn van deze federale regering. Vanuit een Belgisch-federalistisch oogpunt klopt dat misschien. Maar vanuit een confederalistisch perspectief kom je tot een heel andere conclusie: De Wever was beter minister-president geweest. Want in dat geval zou zijn huidige rol als schaduwpremier ook een institutionele dimensie […]

Lees meer

Geen Vlaamse ambitie

“De Vlaamse regering lijkt evenzeer naar de federale pijpen te moeten dansen als de Waalse. Het komt bij niemand op om Geert Bourgeois de federale schaduwpremier te noemen, de mastermind die achter de schermen de touwtjes in handen houdt. Bourgeois lijkt evengoed een figurant. Als dit al een kwestie is van perceptie, dan is het […]

Lees meer