Indexsprong met communautair kantje

Deze week werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gedebatteerd over het wetsontwerp van de regering-Michel om een indexsprong door te voeren. Het Vlaams Belang kantte zich daar bij monde van kamerlid Jan Penris tegen omdat daarmee de hardwerkende Vlaming en Waal andermaal worden getroffen door deze regering. Maar naast zijn inhoudelijke opmerkingen in verband met […]

Lees meer

Het Belgische moeras

“De huidige financieringswet dreigt de centrumrechtse regering van Michel opnieuw in het communautaire moeras te zuigen. En dat amper zes maanden nadat stellig was verzekerd dat de communautaire dossiers voor vijf jaar in het vriesvakje gingen.” Rik Van Cauwelaert (commentator), in: De Tijd, 4 april 2015

Lees meer

Institutionele machinerie vastgelopen

“Ten gronde wordt de toekomst van het huidige federale België wel degelijk in vraag gesteld (door de huidige discussies met betrekking tot de begroting en de financieringswet). Want de institutionele machinerie is wel degelijk vastgelopen omdat de architectuur en de mechanismen ervan slecht werden geconcipieerd.” Veronique Lamquin (redacteur), in: Le Soir, 4 april 2015

Lees meer

Geen doelstellingen meer

“Luc Van den Brande bracht vanaf 1996 een breed debat over een nieuwe staatshervorming op gang. Dat mondde drie jaar later uit in de fameuze vijf resoluties van het Vlaams Parlement. De doelstellingen daarvan werden overgenomen door alle daaropvolgende Vlaamse regeringen… behalve die van Geert Bourgeois. Dit is de eerste Vlaamse regering in de geschiedenis […]

Lees meer

Recht op onafhankelijkheid

“De verhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië zullen gezonder zijn na een splitsing van het land. Er zal geen klimaat van wantrouwen, gekibbel en voortdurende confrontaties meer heersen, die ons verlammen en ons beletten om ons te concentreren op de grote uitdagingen van deze tijd. Gelukkig kunnen de volkeren kiezen en dat is volgens mij een […]

Lees meer

Niet gepacificeerd

“Dit land is vanuit institutioneel oogpunt helemaal niet gepacificeerd. Zijn instellingen waar de dialoog moet worden gevoerd, veranderen snel in een boksring wanneer er forse meningsverschillen bestaan tussen de verschillende bestuursniveaus of wanneer er belangrijke financiële belangen op het spel staan.” Philippe Martin (editorialist), in: Vers l’Avenir, 2 april 2015

Lees meer