Regeringspartijen laten ongrondwettelijke Franstalige financiering van school in Vlaanderen voortduren

Gelezen op www.barbarapas.be  Reeds vele jaren geeft de Franse Gemeenschap subsidies aan de Franstalige privéschool in Voeren. Eerst verdoken, maar sinds november 2005 zwart op wit aantoonbaar in de begroting van de Franse Gemeenschap. Ook in de ontwerpbegroting van 2018 is dit opnieuw het geval. In die begroting is voorzien dat de vzw ‘Centre sportif […]

Lees meer

Linkebeek: Franstalige provocaties blijven aanhouden

Vlaams Belang vraagt dat Liesbeth Homans regeringscommissaris stuurt die orde op zaken stelt Vandaag bereikt ons het nieuws dat de Vlaamse oppositiefractie Prolink uit de Linkebeekse gemeenteraad klacht zal neerleggen bij de Vlaams-Brabantse gouverneur tegen het feit dat een aantal Franstalige raadsleden tijdens de raadszitting maandagavond in de Franse taal zijn tussengekomen. Vlaams Belang-voorzitter Tom […]

Lees meer

Faciliteitenscholen : stop subsidies !

Een artikel van Luk Van Nieuwenhuysen in Vlaams Belang, ledenblad van de Vlaams-Nationale partij, oktober 2016 Begin van dit jaar interpelleerde Chris Janssens de minister van Onderwijs over een dossier dat de Vlaamse regering liefst onder de mat lijkt te willen schuiven: het Franstalig faciliteitenonderwijs in Vlaanderen. Rond de elf miljoen euro aan omkadering en werkingsmiddelen […]

Lees meer

Hoe lang blijft de Rand nog ‘Vlaams’?

De denationalisering van de Vlaams Rand rond Brussel zet zich onverminderd door. De cijfers van Kind en Gezin over de taalaanhorigheid van de moeders van borelingen zijn ronduit dramatisch. Want de tendens is duidelijk, in heel wat gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde verliezen de Nederlandstaligen fors terrein. Dat terreinverlies van het Nederlands kan alleen maar […]

Lees meer

Apartheidsonderwijs in Vlaanderen

Luk Van Nieuwenhuysen klaagde jarenlang als Vlaams parlementslid de onwaarschijnlijke houding van de Vlaamse regeringen – meervoud ! – aan waarbij zij royaal het Franstalig onderwijs in de Vlaamse faciliteitengemeenten betoelagen, maar nooit een tegenprestatie eis(t)en voor de Vlaamse school in Komen, een Waalse faciliteitengemeente. Ook tegen onwettige Franstalige initiatieven in Voeren kwam er nooit protest… […]

Lees meer