Daar gaat volk naar komen kijken!

Na de bocht van Vuye stelt het strategische dilemma van de N-VA zich scherper dan ooit. Vuye moet de kiezer inpeperen dat België niét werkt en dat we bijgevolg het confederalisme nodig hebben. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken moeten stemmen halen door aan te tonen dat België net wél werkt.

De vinger op de gapende federale wonde leggen én tegelijkertijd electoraal zien te cashen met goed federaal bestuur: dat wordt een evenwichtsoefening waar veel volk zal komen naar kijken.”

Bart Maddens (politicoloog KULeuven), in: De Tijd, 9 februari 2016