Communautaire nieuwsbrief nr. 30

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief  voortaan ook hier raadplegen. Hieronder dus de – ondertussen al dertigste – nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – actuele vraag

Van Tom Van Grieken aan minister-president Bourgeois

Het pleidooi van de minister-president voor een Vlaamse grondwet en een herziening van de Belgische grondwet in 2019

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1043079/verslag/1044126

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Stefaan Sintobin aan minister-president Bourgeois

Geldtransfers naar Wallonië – Aangekondigde initiatieven

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1158320

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Anke Van dermeersch aan minister Crevits

Veiligheid schoolomgevingen – Engelstalige borden

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1161194

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister-president Bourgeois

Uitvoering zesde staatshervorming – Stand van zaken

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1158635

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Crevits

Franstalig onderwijs faciliteitengemeenten – Kostprijs

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1159823

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Crevits

Flanders Investment & Trade (FIT) – Promotie merknaam Vlaanderen en economische vertegenwoordiging

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1158319

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Ortwin Depoortere aan minister-president Bourgeois

Domeinnaam.vlaanderen – Evaluatie

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1158317

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Ortwin Depoortere aan minister Muyters

Plantentuin Meise – Domeinnaam webstek

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1160786

Kamer – mondelinge vraag

van Barbara Pas aan de minister van Ambtenarenzaken

de functionele tweetaligheid van de managers

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic349.pdf pg.12

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Post

Bpost – Brusselse postkantoren – Taalbrevetten en taalpremies

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0064.pdf pg. 158

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Justitie

Het taalgebruik in het vredegerecht van Laken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0064.pdf pg. 231

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Justitie

Het taalgebruik in het vredegerecht van Schaarbeek

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0064.pdf pg. 232

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Justitie

Het taalgebruik in het vredegerecht van Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0064.pdf pg. 233

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

Het wetenschappelijk onderzoek naar het dynamiteren van de IJzertoren

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0064.pdf pg. 502