Communautaire nieuwsbrief nr. 31

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief  voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 31 e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – actuele vraag

Van Stefaan Sintobin aan minister Schauvliege

De nieuwe versie van het project-MER voor de bouw van het Eurostadion

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1044923/verslag/1046497

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Sven Gatz

Faciliteitengemeenten – Aanbod en werking bibliotheken

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1168242

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Weyts

Toeristische folder Tervuren – Taalgebruik

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1168086

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Homans

Faciliteitengemeenten – Controle naleving taalwetten

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1161271

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Chris Janssens aan minister Homans

Feestdag Vlaamse Gemeenschap – Gemeentelijke vrijstelling betaald parkeren

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1161253

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Tom Van Grieken aan minister Homans

Koksijde – Taalgebruik zwembadreglement

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1163944

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Van Ortwin Depoortere aan minister Muyters

Ronde van Vlaanderen – Ondersteuning

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1166465

 

Kamer – voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie over de niet-toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1721/54K1721001.pdf

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Het taalgebruik door bedrijven op de luchthaven van Zaventem

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0065.pdf pg. 160

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De discrepantie voor wat betreft het ter beschikking stellen van personeel vanwege de FOD Binnenlandse Zaken aan resp. de diensten van de vicegouverneur van Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0065.pdf pg. 234

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De protocollaire rangorde

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0065.pdf pg. 240