Communautaire nieuwsbrief nr. 36

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 36e nieuwsbrief!

 

Kamer – Tussenkomst in plenaire vergadering

Barbara Pas

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie (54-1861) [discriminatie van het Nederlands in het kader van de Europese octrooien – Protocol van Londen]

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip115.pdf pg. 48

 

Kamer – Amendementen

van Barbara Pas

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (54-1864/002) [opleggen kennis streektaal voor verkrijgen van maatschappelijke integratie en een leefloon]

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1864/54K1864002.pdf

 

Kamer – Tussenkomst in commissie + stemmingen

van Barbara Pas

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (54-1864/002) [opleggen kennis streektaal voor verkrijgen van maatschappelijke integratie en een leefloon]

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1864/54K1864003.pdf pg. 36

 

Kamer – Schriftelijke vraag

Van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Franstalige postbodes in Brussel – het gebrek aan taalkennis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0076.pdf pg. 299

 

Kamer – Schriftelijke vraag

Van Barbara Pas aan de minister van Volksgezondheid

De uitgaven inzake ziekte en invaliditeit – opdeling per gewest

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0076.pdf pg. 404

 

Senaat – Tussenkomst in plenaire vergadering

Anke Van dermeersch

Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal (6-270)

http://senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=21200&LANG=nl pg. 12

 

Senaat – Resolutie

Voorstel van resolutie over de niet-toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (6-277)

http://senaat.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100663638