Alles is communautair. Vlaanderen doet altijd meer.

Naast de opvang van kandidaat-asielzoekers in de verschillende asielcentra kunnen gemeenten ook vrijwillig opvang organiseren via de zogenaamde lokale opvanginitiatieven (LOI’s). Opvallend daarbij is dat de Vlaamse gemeenten tot nog toe een merkelijk grotere inspanning leverden dan de Franstalige. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij staatssecretaris Francken.

Ten opzichte van Brussel zijn de verhoudingen compleet scheef. Het Hoofdstedelijk Gewest slaagde erin om welgeteld 6 bijkomende plaatsen te voorzien na de oproep van de regering aan de gemeente- en OCMW-besturen om extra opvangplaatsen te creëren. Dat is 145 keer minder dan Vlaanderen dat 872 extra plaatsen in het leven riep. In Wallonië waren er dat 493. Procentueel creëert Vlaanderen hiermee 77 procent meer bijkomende opvangplaatsen dan het zuidelijke landsgedeelte.

Barbara Pas: “De ‘verdraagzame’, ‘open’ en ‘gastvrije’ zuiderbuur blijkt dat vooral te zijn met woorden. Het vaak als bekrompen gecatalogeerde Vlaanderen neemt anderzijds wel het leeuwendeel voor zich als het op de daden aankomt. Alvorens Wallonië Vlaanderen lessen in wereldburgerschap en verdraagzaamheid geeft, zou het beter eerst in eigen boezem kijken.”.

U kan de cijfers hier terugvinden.