Balorige burgemeester Linkebeek: Homans staat nergens

Voorbije maandag diende de gemeenteraad van Linkebeek op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) en de gouverneur van Vlaams-Brabant een nieuwe kandidaat-burgemeester voor te dragen. Ter herinnering: de MR’er (ex-FDF) Damien Thiéry is al acht jaar waarnemend burgemeester, maar wordt door de Vlaamse regering niet benoemd tot effectief burgemeester omdat hij weigert om onder meer de taalwet na te leven. Hij werd wat dat betreft overigens ook door de (tweetalige kamer van) de Raad van State afgewezen. De gemeenteraad van Linkebeek droeg afgelopen maandag evenwel geen nieuwe kandidaat-burgemeester voor, maar stelde voor de zoveelste keer Thiéry aan als waarnemend burgemeester.

Stuur een regeringscommissaris!

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens stelde hierover in het Vlaams Parlement dat de Franstaligen hiermee opnieuw zwaar met de voeten van de Vlaamse regering aan het spelen zijn en vroeg dan ook dat er eindelijk eens een kordaat beleid wordt gevoerd ten aanzien van deze sujetten. En dat kan er alleen maar in bestaan door naar die gemeente een regeringscommissaris te sturen die de leiding ervan overneemt. Liesbeth Homans, zette in haar antwoord wel een stoere borst op door te stellen dat het nu maar eens gedaan moest zijn en dat de regelgeving moet worden veranderd om deze carrousel te stoppen. Alleen: daartoe is een wetgevend initiatief nodig in het federaal parlement dat moet worden goedgekeurd door een twee derde meerderheid én door een meerderheid in elke taalgroep. Men ziet de Franstaligen daar al mee instemmen!

Homans maakte voor de show dus wel veel wind, maar met deze piste staat ze nergens en zit ze muurvast. De enige optie om hier een einde aan te maken is de oplossing die het Vlaams Belang al jaren voorstaat: stuur een regeringscommissaris om het bestuur van deze gemeente over te nemen. Maar daar wil Homans niet van weten.