Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd krijgt geen steun van N-VA

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers legde Barbara Pas een aanbeveling ter stemming waarin zij de Belgische regering vroeg om de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd te steunen. De N-VA, waarvan een aantal leden deze strijd nochtans met woorden ondersteunt, stemde in blok deze aanbeveling weg door de regering aan te bevelen over te gaan tot de orde van de dag.

PLENUMVERGADERING

37 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Barbara Pas over “de houding van de Belgische regering inzake de verkiezingen in Catalonië die de onafhankelijkheid van dat land als inzet hebben” (nr. 62)

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 28 oktober 2015.

 

Twee moties werden ingediend (MOT n° 062/1):

– een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas;

– een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Philippe Pivin.

 

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

37.01 Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, einde september waren er in Catalonië verkiezingen met een zeer duidelijke uitslag: de onafhankelijkheidspartijen behaalden er een meerderheid in het Parlement. Ze kwamen hun verkiezingsbeloften na en hebben meteen werk gemaakt van een resolutie waarmee ze de eerste stappen naar onafhankelijkheid zetten.

 

Niemand kan vandaag ontkennen dat er een en ander beweegt in Catalonië. In Europa werden hierover al standpunten ingenomen. In mijn interpellatie heb ik gepeild naar het standpunt van de regering, maar de premier heeft dat niet duidelijk gemaakt. In tegenstelling tot de heer Cameron en mevrouw Merkel, die al een vermanende vinger richting Catalonië hebben geheven en duidelijk de kant van Spanje kiezen, is er van de regering geen standpunt. Het enige wat ik in het halfrond al duidelijk heb gehoord, is de mening van Open Vld vannamiddag in het vragenuurtje bij monde van collega Dewael: verdere afbrokkeling binnen de lidstaten kan voor zijn fractie totaal niet.

 

Collega’s van de N-VA, mijn vraag voor u: is dat het standpunt van de regering. Met mijn motie van aanbeveling vraag ik aan de regering om dat standpunt niet in te nemen. Als u, collega’s, uw sporadische opstootjes van nationalisme niet wilt beperken tot een Catalaans vlagje op uw twitterprofiel of tot een reisje naar Catalonië en als het u menens is, dan moet u kleur bekennen, waar er kleur te bekennen valt. Dan moet u een standpunt innemen in de regering en in het Parlement.

 

Ik roep u dan ook op mijn motie van aanbeveling te steunen. Alleen op die manier kunt u immers aan alle voorstanders van zelfbeschikkingsrecht tonen dat het u menens is en dat uw verklaringen voor u meer zijn dan alleen maar een doekje of een lapje, om de schone schijn op te houden.

 

Toon hen op die manier dat u ten minste nog een meerwaarde voor de huidige regering kunt betekenen.

 

Le président:

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)
Ja 86 Oui
Nee 51 Non
Onthoudingen 3 Abstentions
Totaal 140 Total

PLENUMVERGADERING

Vote nominatif – Naamstemming: 003

 

 

Oui 086 Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D’Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non 051 Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions 003 Onthoudingen

 

Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Maingain Olivier