Extra lastig

“De politieke strategie van de N-VA maakt het extra lastig voor de VVB [Vlaamse Volksbeweging] om de onafhankelijkheidsgedachte in de markt te zetten. De communautaire problematiek wordt kunstmatig van de politieke agenda gehouden. Dankzij de N-VA lijkt het Belgische politieke systeem vrij normaal te functioneren.” Bart Maddens (politicoloog), in: www.doorbraak.be, 23 maart 2015

Lees meer

Geen misdrijf

“In Europa zijn er, net zoals in verschillende regio’s van de wereld, autonomistische partijen, nationalistische partijen, soevereinistische partijen en separatistische partijen. Dat is een mening. Het is geen misdrijf.” Charles Michel (eerste minister), Kamer van volksvertegenwoordigers, 12 maart 2015

Lees meer

Verbazingwekkend

“Verbazingwekkend. Wanneer men de regeringsleden ondervraagt over het gedrag van de N-VA, dan komt voortdurend hetzelfde woord terug: “loyauteit”. Loyauteit aan het regeerakkoord, aan de federale instellingen en zelfs ten overstaan van de monarchie.” Francis Van de Woestyne (editorialist), in: La Libre Belgique, 3 maart 2015

Lees meer

Veranderd

“De N-VA zelf is veranderd. Vroeger nam zij een extreem hard separatistisch standpunt in. Nu belooft ze het regeerakkoord te respecteren zonder de communautaire polemieken op tafel te gooien. En ik moet zeggen dat, tot op heden, geen enkele van haar leiders op dat vlak een scheve schaats heeft gereden” Damien Thiéry (MR en ex-FDF’er, […]

Lees meer