Geen misdrijf

In Europa zijn er, net zoals in verschillende regio’s van de wereld, autonomistische partijen, nationalistische partijen, soevereinistische partijen en separatistische partijen. Dat is een mening. Het is geen misdrijf.”

Charles Michel (eerste minister), Kamer van volksvertegenwoordigers, 12 maart 2015