Communautaire nieuwsbrief nr. 35

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief  voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 35e nieuwsbrief! 

Vlaams Parlement – vraag om uitleg

Van Chris Janssens aan minister Crevits

de controle op Franstalige faciliteitenscholen en de naleving van het Interpretatiedecreet

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1062589/verslag/1066591

 

Vlaams Parlement – vraag om uitleg

Van Stefaan Sintobin aan minister Schauvliege

de gevolgen van het vernietigende advies van vzw ‘de Rand’ op het in de noordrand van Brussel opgestarte territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP)

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1064180/verslag/1065245

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Stefaan Sintobin aan minister Bourgeois

Onderzoek geldtransfers naar Wallonië – Opvolging door stuurgroep

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1184258

 

Vlaams Parlement – schriftelijke vraag

Ortwin Depoortere aan minister Bourgeois

Schriftelijke vraag Eurosongfestival – Vlag Vlaamse Gemeenschap

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1184269

 

Kamer – Stemverklaring over de motie in plenaire vergadering en stemming

Barbara Pas

Over de taalkennis van de Brusselse politieagenten

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip113.pdf pg. 92

 

Kamer – mondelinge vraag in plenaire vergadering

Van Barbara Pas tot de minister van Post

De toenadering tussen bpost en PostNL (o. m. over behoud van taalwetgeving)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip113.pdf pg. 14

 

Kamer – schriftelijke vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Veiligheid

De verdeling van de effectieven van de spoorwegpolitie over de taalgroepen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0074.pdf pg. 89

 

Kamer – schriftelijke vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Volksgezondheid

Erasmusziekenhuis Anderlecht – taalgebruik

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0074.pdf pg. 160

 

Kamer – schriftelijke vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Volksgezondheid

De welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0075.pdf pg. 53

 

Kamer – schriftelijke vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Volksgezondheid

Het ziekteverzuim bij werknemers – communautaire verschillen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0075.pdf pg. 165

 

Kamer – schriftelijke vraag

Van Barbara Pas tot de minister van Sociale Zaken

FOD Sociale Zekerheid – wijzigingen taalkaders

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0075.pdf pg. 168