Communautaire nieuwsbrief nr. 42

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 42e nieuwsbrief!

Kamer – Interpellatie in commissie en motie + tussenkomst en stemming over de motie in plenaire vergadering

van Barbara Pas aan de minister van Defensie

Het taalonevenwicht in het leger ten nadele van de Nederlandstaligen

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic490.pdf pg. 7 (Interpellatie in commissie)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip127.pdf pg. 29 (Tussenkomst en stemming over motie in plenum)

 

Kamer – Interpellatie in plenaire vergadering

van Barbara Pas aan de minister van Volksgezondheid

De artsenquota

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip127.pdf pg. 30

 

Kamer – Mondelinge vraag

van Barbara Pas aan de minister van Justitie

Het pleidooi voor een eigen rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic497.pdf pg. 6

 

Kamer – Mondelinge vraag

van Barbara Pas aan de minister van Justitie

De klacht van en aantal Vlaamse slachtoffers van de aanslagen van 22 maart omdat ze het onderzoek en de procesvoering in het Frans moeten volgen

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic497.pdf pg. 8

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Spoorwegpolitie – Verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0086.pdf pg. 177

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De kosten gemaakt door Binnenlandse Zaken ten behoeve van het koningshuis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 31

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De splitsing van de Spoorwegpolitie Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 81

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Federale diensten onderworpen aan artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 93

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Volksgezondheid

De beroepsziekten – communautaire opdeling

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 179

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Volksgezondheid

Wachtdienst te Brussel – Kortgeding van een aantal Nederlandstalige huisartsen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 208

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

Leerlingen die niet in het Franstalig faciliteitenonderwijs in de gemeente Wemmel thuishoren

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0087.pdf pg. 256