Communautaire nieuwsbrief nr. 51

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 51e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Chris Janssens aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Intra-Belgische protocolafspraken – Herziening

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1238963

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Stefaan Sintobin aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters

Wielerbond Vlaanderen – Werking

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1239521

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Stefaan Sintobin aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters

Vlaams sportbeleid – BOIC

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1239522

 

Kamer – Amendement ingediend in plenaire vergadering

Van Barbara Pas

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1884/54K1884006.pdf

 

Kamer Mondelinge vraag

van Barbara Pas tot minister van Ambtenarenzaken Vandeput

De functionele tweetaligheid

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic592.pdf pg. 1

 

Kamer Stemverklaring in plenaire vergadering

van Barbara Pas

De onaanvaardbare adviespraktijk van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht inzake een aantal gewestelijke diensten die onder artikel 35, § 1 van de taalwet in bestuurszaken vallen

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip158.pdf pg. 48

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De taalwantoestanden bij het Brusselse Erasmusziekenhuis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0103.pdf pg. 150

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Financiën Van Overtveldt

Diensten “Grote Ondernemingen” met zetel in Brussel – Taalgebruik

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0103.pdf pg. 263

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Post Decroo

BIPT. De taalkennis van het personeel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0105.pdf pg. 127

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot minister van Financiën Van Overtveldt

Het taalgebruik door ambtenaren van de Nederlandse taalrol

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0105.pdf pg. 241