Communautaire nieuwsbrief nr. 57

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 57e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Actuele vraag

van Tom Van Grieken aan minister Ben Weyts

Het vertrek van cargomaatschappijen uit Zaventem door de strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1137595/verslag/1138736

 

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

van Chris Janssens aan minister Liesbeth Homans

De actuele ontwikkelingen met betrekking tot de benoeming van een burgemeester in Linkebeek

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1135485/verslag/1136464

 

Vlaams Parlement – Vraag om uitleg

van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen

Het pleidooi van de topman van Solidariteit voor het Gezin voor een volledige overheveling van de zorg naar Vlaanderen

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1137399/verslag/1138305

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Stefaan Sintobin aan minister-president Geert Bourgeois

Geldtransfers naar Wallonië – Studie

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1261237

 

Kamer – tussenkomst bij wetsontwerp

Barbara Pas

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (stuk 54-2416)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip170.pdf pg. 37

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Post Decroo

De taalkennis van de postbodes in de 19 Brusselse gemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0115.pdf pg. 157

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Post Decroo

Het gebruik van andere talen dan het Nederlands in postkantoren in Vlaanderen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0115.pdf pg. 155

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Post Decroo

Bpost – Brusselse postkantoren – Personeel – Taalbrevetten en taalpremies

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0115.pdf pg. 168