Communautaire nieuwsbrief nr. 59

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 59e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Tom Van Grieken aan minister Liesbeth Homans

Faciliteitengemeenten Brusselse Rand – Taalgebruik officiële documenten

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1273554

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Tom Van Grieken aan minister Hilde Crevits

Schoolbezoeken koningspaar – Verwelkoming door leerlingen

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1271703

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Ortwin Depoortere aan minister Hilde Crevits

Hoger onderwijs – Engels als onderwijstaal

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1271709

 

Kamer Mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De onaanvaardbare adviespraktijk van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht inzake een aantal gewestelijke diensten die onder artikel 35, 1 van de taalwet in bestuurszaken vallen

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic688.pdf pg. 11

 

Kamer Mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De toepassing van de omzendbrief-Peeters en zijn navolgers, meer bepaald inzake het telkens opnieuw aanvragen van documenten in het Frans

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic688.pdf pg. 8

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders

Adviseurs in economische diplomatie – Arrest van de Raad van State

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0117.pdf pg. 269

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Mobiliteit Bellot

Het gebruik van het NMBS-logo in het buitenland

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0117.pdf pg. 405

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan staatssecretaris voor Buitenlandse Handel De Crem

Agentschap voor Buitenlandse Handel – Deelname economische zendingen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0117.pdf pg. 414

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan staatssecretaris voor Buitenlandse Handel De Crem

Agentschap voor Buitenlandse Handel – kosten missies vergezeld door prinses Astrid

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0117.pdf pg. 413

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Ambtenarenzaken Vandeput

Taalpremies voor de kennis van de andere talen dan de landstalen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0118.pdf pg. 128