Communautaire nieuwsbrief nr. 62

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 62e nieuwsbrief!

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De taalkennis bij de Brusselse politie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0124.pdf pg. 154

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Sociale Zaken De Block

De uitgaven inzake ziekte en invaliditeit – gewestelijke opdeling

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0123.pdf pg. 200

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De kosten door Binnenlandse Zaken gemaakt ten behoeve van het koningshuis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0125.pdf pg. 130

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan eerste minister Michel

De reizen van koning Filip

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0126.pdf pg. 187

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Werk Peeters

Werklozensteun – onterechte uitkeringen  – communautaire verschillen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0126.pdf pg. 219

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Werk Peeters

Homogene bevoegdheden inzake de arbeidsmarkt

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0126.pdf pg. 246

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Justitie Geens

Het taalgebruik in de Belgische gevangenissen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0126.pdf pg. 383

 

Kamer Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon

De taalinspectie inzake het onderwijs in de randgemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0126.pdf pg. 556