Communautaire nieuwsbrief nr. 64

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 64e nieuwsbrief!

Kamer mondelinge vraag in plenaire vergadering

van Barbara Pas aan eerste minister Michel

Het standpunt van de Belgische regering inzake het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip184.pdf pg. 21

 

Kamer tussenkomst in plenaire vergadering

van Barbara Pas

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen m.b.t. het onderwijs in de Koninklijke Militaire School (verengelsing onderwijs)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip184.pdf pg. 36

 

Kamer stemverklaring in plenaire vergadering

van Barbara Pas

Het jaarverslag van de vicegouverneur van Brussel-Hoofdstad inzake de overtredingen van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen in 2016

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip184.pdf pg. 71

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders

De verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de Belgische ambassades en consulaten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0129.pdf pg. 250

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Financiën Van Overtveldt

Federale diensten onderworpen aan artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0130.pdf pg. 245