Communautaire nieuwsbrief nr. 70

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 70e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Chris Janssens  aan minister Homans

Herstel wettelijkheid Linkebeek – Opstart tuchtprocedure

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1348106

 

Kamer Voorstel van resolutie

van Barbara Pas, Veerle Wouters en Hendrik Vuye

Voorstel van resolutie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de ongrondwettelijke financiering door de Franse Gemeenschap van Franstalig basisonderwijs in de Vlaamse gemeente Voeren

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2826/54K2826001.pdf

 

Kamer Amendementen ingediend in plenaire vergadering

van Barbara Pas

Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2690/54K2690043.pdf

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Demir

De aanwerving van Franstaligen bij de Koninklijke Bibliotheek

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0137.pdf pg. 587

 

Kamer schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Demir

De aanwerving van Franstaligen bij de Koninklijke Sterrenwacht

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0137.pdf pg. 583