Communautaire nieuwsbrief nr. 80

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belangparlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. Hieronder de 80e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Chris Janssens aan minister Gatz

Vergaderingen Verenigd College Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Deelname

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1401302

 

Kamer – Mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan minister van Ambtenarenzaken Vandeput

De stand van zaken met betrekking tot de functionele tweetaligheid

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic918.pdf pg. 1

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan staatssecretaris van Wetenschapsbeleid Demir

Deelname Belgische industrie aan programma Airbus – Communautaire scheeftrekkingen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0152.pdf pg. 513

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Pensioenen Bacquelaine

Rijksdienst voor Pensioenen – Aanvragen en gerechtigden – Brussel

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0152.pdf pg. 358

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Pensioenen Bacquelaine

Rijksdienst voor Pensioenen – Aanvragen en gerechtigden – Waalse faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0152.pdf pg. 359

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Pensioenen Bacquelaine

Rijksdienst voor Pensioenen – Aanvragen en gerechtigden – Vlaamse faciliteitengemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0152.pdf pg. 360

 

Kamer – Schriftelijke vraag

Van Barbara Pas aan minister van Economie Peeters

Deelname Belgische industrie aan programma Airbus – Communautaire scheeftrekkingen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0152.pdf pg. 201