Communautaire nieuwsbrief nr. 81

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belangparlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. Hieronder de 81e nieuwsbrief!

Kamer – amendementen in plenaire vergadering

Voorstel van bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van mandaten betreft (54-2815)

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2815/54K2815009.pdf

 

Kamer – amendementen in plenaire vergadering

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens (54-3111)

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3111/54K3111005.pdf

 

Kamer – tussenkomst in plenaire vergadering

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 mei 1888 houdende regeling van den toestand der proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik (54-2720)

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip236.pdf pg. 47

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan Eerste Minister Michel

De kostprijs van de studies van prinses Elisabeth in Wales

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0155.pdf pg. 193

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Volksgezondheid De Block

Het ziekteverzuim bij ambtenaren (opdeling per taalgroep)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0155.pdf pg. 396

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Mobiliteit Bellot

Het taalgebruik op vignetten die in treinstellen worden gekleefd

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0155.pdf pg. 542

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Werk Peeters

Werklozensteun – Onterechte uitkering – Terugvordering – Gevolgen (gewestelijke opdeling)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0156.pdf pg. 67

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Werk Peeters

Het aantal langdurig werklozen (gewestelijke opdeling)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0156.pdf pg. 88

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Financiën Van Overtveldt

De controle van vennootschappen (gewestelijke opdeling)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0156.pdf pg. 296

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan minister van Financiën Van Overtveldt

Personenbelastingen aanslagbiljet – Taal – faciliteitengemeenten – Nederlandstalige gemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0157.pdf pg. 342

Personenbelastingen aanslagbiljet – Taal – faciliteitengemeenten – Franstalige gemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0157.pdf pg. 341

Personenbelastingen aanslagbiljet – Taal – Brusselse gemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0157.pdf pg. 340

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Demir

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – Taalverhoudingen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0157.pdf pg. 423

 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – actualiteitsvraag

van Dominiek Lootens aan collegeleden Smet en Fremault

over het taalrapport 2017 van de Brusselse vicegouverneur

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2017-18/00025/images.pdf pg. 2