communautaire nieuwsbrief nr. 86

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belangparlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. Hieronder de 86e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Actuele vraag

van Chris Janssens aan minister-president Bourgeois

De impact van de federale regeringscrisis op de werking van de Vlaamse Regering

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1279970/verslag/1287889

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Brusselse politiezones – vernietiging aanstellingen strijdig met de taalwet

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0172.pdf pg. 88

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Defensie

War Heritage Institute – taalverdeling in het personeelsbestand

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0174.pdf pg. 384

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Telecommunicatie

BIPT – Artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0175.pdf pg. 227

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Sociale Zaken

De uitgaven inzake ziekte en invaliditeit

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0175.pdf pg. 300

 

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Volksgezondheid

Brusselse en Waalse ziekenhuizen – Overschrijding referentiebedragen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0175.pdf pg. 301