Communautaire nieuwsbrief nr. 87

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belangparlementsleden van de voorbije weken.┬áVia de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. Hieronder de 87e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Actuele vraag

van Ortwin Depoortere aan minister Gatz

De positie van het Nederlands in Brussel

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1289636/verslag/1291854

Kamer – Voorstel

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3431/54K3431001.pdf

Kamer – Amendement

Ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2019

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3432/54K3432005.pdf

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Telecommunicatie

Proximus – Artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0176.pdf pg. 224

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Telecommunicatie

Bpost – Artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0176.pdf pg. 223

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Rijksarchief – Artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0176.pdf pg. 441