Communautaire nieuwsbrief nr. 90

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belangparlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. Hieronder de 90e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Tom Van Grieken aan minister Homans

Vlaamse overheid – Verspreiding Franstalige brochures

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1461019

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Tom Van Grieken aan minister Crevits

Nederlandstalig onderwijs Vlaamse Rand – Invoering voorrangsregeling

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1460496

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

Binnenlandse Zaken – kosten gemaakt ten behoeve van het koningshuis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0181.pdf pg. 127

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Justitie

Regie der Gebouwen – artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0179.pdf pg. 59

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Buitenlandse Zaken

Belgische ambassades en consulaten – verdeling van de betrekkingen tussen de taalgroepen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0180.pdf pg. 80

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Defensie

Het gebruik van legervliegtuigen door het koningshuis

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0180.pdf pg. 78

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Financiën

Boetes – gewestelijke inning

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0181.pdf pg. 71

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Defensie

Defensie – personeel ter beschikking gesteld van de leden van het koningshuis – kosten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0181.pdf pg. 97

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken

De taalkennis van de Brusselse politie

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0181.pdf pg. 129

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Post

Bpost – Brusselse postkantoren – Personeel – taalbrevetten en taalpremies

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0181.pdf pg. 310

Kamer – Schriftelijke vraag

van Barbara Pas aan de minister van Post

de taalkennis van de postbodes in de 19 Brusselse gemeenten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0181.pdf pg. 309