De balorige burgemeester van Linkebeek: het einde stilaan in zicht?

De burgemeesterscarrousel in de faciliteitengemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel is nu al een aantal jaren draaiende. Het scenario is bekend: een Franstalige burgemeester van een Vlaamse faciliteitengemeente die de taalwetgeving niet naleeft, wordt benoemd door een in meerderheid Franstalige gemeenteraad, waarna de minister van Binnenlands Bestuur die benoeming weigert. Waarna de gemeenteraad de geweigerde burgemeester opnieuw voordraagt. Al die tijd blijft de niet-benoemde burgemeester gewoon in functie. Sommige Franstalige burgemeesters blijven op deze manier vele jaren onwettelijk in functie. Zo ook de burgemeester van de faciliteitengemeente Linkebeek die sinds 2007 al “waarnemend” is. De betrokkene deed weliswaar reeds meermaals een beroep op de Raad van State om aangesteld te worden als effectief burgemeester, maar ving tot op heden bot. De laatste keer was dat op 18 december 2014. Normaal gezien had de gemeenteraad dan 30 dagen de tijd om een nieuwe kandidaat-burgemeester voor te dragen.

Aanduiding door gouverneur?

Vlaams Belang-voorzitter en Vlaams parlementslid Tom Van Grieken vroeg Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liebeth Homans (N-VA) of die voordracht inmiddels gebeurd is en wat de stand van zaken is in dit dossier. Het antwoord luidt dat de gemeenteraad nog niets heeft ondernomen, hoewel de termijn van 30 dagen inmiddels reeds ruimschoots overschreden is. Dit ondanks het feit dat Homans al op 16 januari de gemeenteraad had gevraagd een nieuwe kandidaat-burgemeester voor te stellen en de raad al meermaals is samengekomen. Homans heeft nu aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant de opdracht gegeven de gemeenteraad aan te manen om in zitting van 4 mei een nieuwe kandidaat voor te stellen en bij gebrek daaraan zelf een waarnemend burgemeester aan te duiden. Hieruit blijkt alvast duidelijk dat de rabiate franskiljonse bestuurders van Linkebeek de carrousel nog altijd vrolijk willen laten voortdraaien en danig met de voeten van de Vlaamse overheid blijven spelen. Het Vlaams Belang dringt daarom al lang aan op een kordater ingrijpen van de Vlaamse overheid. Ook al zet Homans nu blijkbaar toch een stap verder, van een gespierde aanpak is duidelijk nog lang geen sprake.