De Januskop van de N-VA

Men herinnert het zich misschien nog wel: begin april hield Geert Bourgeois, de Vlaamse minister-president, (N-VA) een warm pleidooi dat België zou uittreden uit de Organisation Internationale de la Francophonie. Want, zo betoogde hij terecht, dat is een aangelegenheid voor de Franse Gemeenschap, niet voor de Belgische staat. Barbara Pas ondervroeg hierover de eerste minister en diende tegelijkertijd een motie in de Kamer in waarin dit werd aanbevolen. Het voordeel van zo een motie is dat de voltallige Kamer daarover moet stemmen. Dat laatste gebeurde op 18 juni. En kijk, hoe stemde de voltallige N-VA-fractie in de Kamer? Zij stemde tegen de voorstellen die Geert Bourgeois anderhalve maand eerder nog met zoveel vuur had verdedigd. Dat is de huidige N-VA ten voeten uit: een partij met twee gezichten. Op de publieke tribune en in de media hard roepen en als het op daden aankomt net het tegenovergestelde doen.