Francofiel imperialisme in Zaventem

In 2001 werd er een nogal bizarre regeling uitgedokterd om de Brusselse Vlamingen wat meer te betrekken bij het beleid van de Brusselse gemeenten. Brusselse gemeenten die een Vlaming in het schepencollege opnemen, krijgen daarvoor van de federale overheid elk jaar een pak geld. FDF-voorzitter Olivier Maingain is een imperialist en communautaire stokebrand eerste klas en dat heeft hij nog maar eens bewezen. Maingain is burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en heeft er niet beter op gevonden een FDF-‘Vlaming’ in zijn schepencollege op te nemen en zo de regeling te perverteren. Deze schepen heeft immers nagenoeg geen enkele bevoegdheid, maar het federale geld kan wel worden geïncasseerd.

Provocatie

Maar er is meer. Het geld dat hij daarvoor extra van de federale overheid krijgt, investeert Maingain in een Franstalige vzw in zijn Vlaamse buurgemeente Zaventem om er Franstalige imperialistische propaganda mee te voeren. Midden april bedeelde deze vzw in dat kader in Zaventem een eentalig Franstalig pamflet en dat was Vlaams Parlementslid Chris Janssens niet ontgaan. Hij voelde Vlaams minister voor de Rand Ben Weyts hierover aan de tand. Die betreurde uiteraard het initiatief, schreef zelfs een brief naar Maingain, waar die ongetwijfeld zwaar van onder de indruk zal zijn geweest. Maar daarmee is voor Weyts de kous af. Dat vond Chris Janssens nogal zwakjes. Hij pleitte ervoor om de Brusselse regering, als voogdijoverheid over de Brusselse gemeentebesturen, hierover ter verantwoording te roepen. En hij riep de Vlaams Regering op om deze provocaties niet lijdzaam te ondergaan, maar om krachtdadig te reageren. Daar is deze regering helaas nog lang niet aan toe.