Goed gezegd

“Er is hoop, zolang er onversneden Vlaamse fracties bestaan, zoals die van Wouters en Vuye en van het Vlaams Belang. Hun functie is het de Belgische ministers, ongeacht hun partijpolitieke strekking, het communautaire vuur aan de schenen te leggen. Zeker als het gaat over de toepassing van de taalwetgeving en over communautaire scheeftrekkingen en misbruiken. ‘Taalgrens is staatsgrens’ blijft een Vlaams principe waar wij nooit mogen en zullen van afwijken.”

VVB-voorzitter Bart De Valck op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Volksbeweging, 21 januari 2017