Grootste spreidstand

Als grootste fractie het Belgische model besturen, en nog wel vanuit kerndepartementen als Binnenlandse Zaken, Defensie en Financiën, en tegelijkertijd blijven voorhouden dat je dat model zo snel mogelijk wil doen verdwijnen, is ongetwijfeld de grootste politieke spreidstand die een Vlaamsnationale partij ooit heeft moeten innemen.”

Bart Sturtewagen (commentator), in: De Standaard, 11 juli 2015