Langdurig werklozen blijft Waals-Brussels probleem

Het is al vele jaren een feit dat het aantal langdurig werklozen in Wallonië en Brussel veel hoger ligt dan in Vlaanderen. Heeft het met een lakser sanctioneringsbeleid te maken in Wallonië, met de economische situatie aldaar, of met de meer zuiderse mentaliteit die er  heerst? Wellicht is het een combinatie van dit alles. Feit is in alle geval, zoals uit de cijfers blijkt die VB-kamerlid Barbara Pas opvroeg, dat deze vaststelling nog altijd geldt. In 2014 waren er immers in dit land in totaal 48.085 langdurig werklozen (meer dan 121 maanden werkloos). Niet minder dan 52,8% daarvan waren terug te vinden in Wallonië, 21,8% in Brussel en slechts 25,4% in Vlaanderen. Als men ermee rekening houdt dat Vlaanderen goed is voor 57% van de bevolking van dit land, dan blijven dit serieuze verschillen. Er is in het zuiden van het land dus nog altijd veel werk aan de winkel om ter zake een tandje bij te steken.