Linkebeek: botsen op de Belgische beperkingen

Enkele weken geleden liet Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weten dat zij een einde wil maken aan de carrousel in de randgemeente Linkebeek. Even ter herinnering: de Franstalige meerderheid van die gemeente weigert een nieuwe kandidaat-burgemeester voor te dragen nadat haar eerste kandidaat-burgemeester, de MR’er Damien Thiéry, voor dit ambt definitief werd afgewezen omwille van zijn overtredingen van de taalwet. Deze man is momenteel evenwel waarnemend burgemeester en is ook van zin dat te blijven. Homans wil aan die situatie nu een einde maken en heeft in dat verband in het Vlaams parlement verklaard dat de federale Nieuwe Gemeentewet daartoe moet worden aangepast.

In de pas lopen

Dat laatste is dus eigenlijk een bevoegdheid van federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Barbara Pas was er dan ook als de kippen bij om minister Jambon te vragen of hij ter zake een initiatief zal nemen. Het antwoord is nogal wazig. Hij bevestigde dat de gemeente Linkebeek in deze aangelegenheid niet volgens de wet handelt. Tevens beaamde hij dat de Vlaamse overheid de gemeenteraad momenteel niet kan verplichten om een nieuwe kandidaat-burgemeester voor te dragen. Waar de minister evenwel niet over sprak, was over het nemen van een initiatief door hemzelf om de wet aan te passen. Wel deelde hij mee het initiatief van en overleg met de Vlaamse regering af te wachten.

Van Jambon moeten we dus niet veel verwachten. Hij is Belgisch minister in een Belgische regering en dus met handen en voeten gebonden aan wat de MR wil en niet wil. En dat is zeker niet een wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om de carrousel in Linkebeek te stoppen.