Linkebeek: Franstalige provocaties blijven aanhouden

Vlaams Belang vraagt dat Liesbeth Homans regeringscommissaris stuurt die orde op zaken stelt

Vandaag bereikt ons het nieuws dat de Vlaamse oppositiefractie Prolink uit de Linkebeekse gemeenteraad klacht zal neerleggen bij de Vlaams-Brabantse gouverneur tegen het feit dat een aantal Franstalige raadsleden tijdens de raadszitting maandagavond in de Franse taal zijn tussengekomen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is weinig verrast over deze gang van zaken.

Begin dit jaar werd Yves Ghequiere (LB) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Linkebeek. Wie dacht dat de Franstalige provocaties in de Vlaams-Brabantse gemeente met deze voordracht zouden ophouden, komt echter van een koude kermis thuis. Vandaag blijkt inmiddels dat men in de Linkebeekse gemeenteraad gewoon Frans spreekt. Yves Ghequiere, die voorgedragen is als nieuwe burgemeester en bij afwezigheid van partijgenoot Damien Thiéry de raad voorzat, vond dat allemaal blijkbaar best en trad hier dan ook niet tegen op.

Het is opmerkelijk te noemen dat Thiéry en zijn trawanten de communautaire provocaties niet kunnen laten, des te meer omdat Thiéry in de kamer zetelt voor MR, de coalitiepartner van de N-VA. Tom Van Grieken: “Ik kan niet zeggen dat ik verrast ben over deze gang van zaken. Dat de MR haar kamerlid niet terugfluit, wijst er voor de zoveelste keer op dat de  zogenaamde communautaire vrede maar van één kant komt. De Franstalige provocaties gaan in Linkebeek gewoon door. Blijkbaar maakte het optreden van bevoegd minister van Binnenlands Bestuur Homans van de afgelopen jaren totaal geen indruk. De N-VA bewijst voor de zoveelste maal dat ze in deze niet meer is dan een Vlaamse Leeuw zonder klauwen.”

Het Vlaams Belang vraagt dat minister korte metten maakt met de francofone provocaties in Linkebeek en een regeringscommissaris stuurt naar de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente die er orde op zaken stelt en de wet opnieuw laat toepassen. Ook moeten tuchtrechtelijke procedures opgestart worden, zowel tegen schepen Thiéry als tegen burgemeester Ghequire.