NBPN’ers

De federale N-VA-excellenties doen hun job graag. Ze gaan er helemaal in op, met Jan Jambon op kop. Ook bij Johan Van Overtveldt en Steven Vandeput zie je dat. […] Stilaan blijkt dat die nationalisten en separatisten verbelgischen. Ze zijn geĆ«volueerd tot NBPN’ers. Neo-Belgische postnationalisten.

Marc Eyskens (minister van Staat), in: Knack, 19 augustus 2015