Nieuw politiek werkjaar : Vlaams Belang zet in Brussel in op taalwetgeving

Persmededeling: Vlaamse militanten overplakken eentalige BXL-stadslogo’s

Bij het begin van het politieke jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat de Vlaams-nationale oppositiepartij Vlaams Belang er geen twijfel rond bestaan. “Naast het zeer prangende probleem van veiligheid en immigratie zullen wij ons dit jaar vooral richten op de taalrechten van de Brusselse Vlamingen”, aldus fractievoorzitter Dominiek Lootens. 

Vijftig jaar na het in voege treden van de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken stelt het Vlaams Belang vast dat de taalwetten in de hoofdstad dag na dag worden verkracht en dat Brusselse Vlamingen worden gedegradeerd tot tweederangsburgers, zonder dat daarover in het hoofdstedelijk parlement noch in de Vlaamse Gemeenschapscommissie mag gesproken worden.

Lootens: “Onlangs nog verklaarde Brussels minister-voorzitter Rudi Vervoort (HLN 2 september) dat er in Brussel bijna geen communautaire spanningen zijn.  Wat wil je, wanneer de taalrechten van de Vlamingen slag om slinger worden overtreden, maar de VGC haar eerste en voornaamste taak – opkomen voor de rechten van de Brusselse Vlamingen – op zulke flagrante wijze gewoon negeert.  Dat is geen communautaire vrede, dat is communautaire lafheid.”

Om het actiejaar rond de Vlaams-Brusselse taalrechten goed in te zetten, werden gisteren (donderdag 22 september) overal in Brussel-Stad de nieuwe eentalige logo’s van Stad Brussel – de mislukte vleermuis met daaronder het BXL van Bruxelles – door Vlaams-nationale militanten overplakt met het oude logo van de stad, dat wél netjes tweetalig was zoals het hoort.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Bob De Brabandere
Voorzitter Vlaams Belang Brussel-19