Onhoudbaar opzuigen

Het beeld van een Vlaamse minister-president die onderhorig is aan de federale oekazes, doet de N-VA pijn. Het is alsof het Belgische moeras haar onhoudbaar opzuigt.

Bart Sturtewagen (commentator), in: De Standaard, 2 april 2015