Organisation Internationale de la Francophonie: N-VA moet kleur bekennen op het federale niveau

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verkondigde gisteren in het Vlaams Parlement dat België zijn lidmaatschap van de Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) maar beter kan opzeggen omdat dit een zaak is van de Gemeenschappen. Het Vlaams Belang steunt uiteraard ten volle deze stellingname van Bourgeois omdat zij de logica zelve is.
Het is echter gemakkelijk voor de N-VA om in het Vlaams Parlement dergelijke verklaringen af te leggen en een stoere borst op te zetten om daarna over te gaan tot de orde van de dag alsof er niets gebeurd is. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Het is derhalve aan de N-VA, als grootste regeringspartij van de federale regering, om deze verzuchting van de Vlaamse deelstaat ook in daden om te zetten.

Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas diende daarom een interpellatie in tot de eerste minister met de vraag of zijn regering de nodige stappen zal zetten om het lidmaatschap van België van de OIF effectief op te zeggen. Ter afronding van deze interpellatie zal Pas tevens een motie van aanbeveling indienen waarover in de plenaire vergadering moet worden gestemd. Het zal de N-VA ertoe verplichten hierover op federaal vlak kleur te bekennen. Ofwel dwingt de N-VA in de federale regering een uittreding van België uit de OIF af. Ofwel was de uithaal van Bourgeois niet meer dan een flauwe 1 aprilgrap om de Vlaams-nationale achterban een rad voor de ogen te draaien.