PERSBERICHT – 04 april 2017: Et pour les Flamands…

Brusselse opleidingssessies “Preventie Gewelddadig Radicalisme” : enkel in het Frans

Na de aanslagen door moslimextremisten op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in 2016 werd door de Brusselse regering beslist om de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur in samenspraak met Brussel Preventie & Veiligheid een opleidingscyclus “Preventie van gewelddadig radicalisme” te laten organiseren voor de Brusselse Gemeenschapswachten.

In 2016 vonden reeds vijf sessies plaats, waarvoor 61 deelnemers waren ingeschreven. Al de sessies in 2016 vonden uitsluitend in het Frans plaats. Voor dit jaar (2017) staan er maar liefst 11 van dergelijke opleidingssessies geprogrammeerd. En opnieuw: alle 11 de sessies jaargang 2017 zijn volledig in het Frans. Dat blijkt uit cijfers die Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens opvroeg bij minister-voorzitter Rudi Vervoort.

Lootens: “Zelfs in opleidingssessies rond de preventie van gewelddadig moslimextremisme slaagt de Brusselse regering er in om de taalwetgeving op flagrante wijze met de voeten te treden. Wat is trouwens het signaal dat de Brusselse regering hiermee wil geven? Dat er in Brussel enkel Franstalige en geen Nederlandstalige Gemeenschapswachten zijn? Of dat alle potentiële moslimextremisten in Brussel Franstalig zijn?”

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement