Recht op onafhankelijkheid

De verhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië zullen gezonder zijn na een splitsing van het land. Er zal geen klimaat van wantrouwen, gekibbel en voortdurende confrontaties meer heersen, die ons verlammen en ons beletten om ons te concentreren op de grote uitdagingen van deze tijd. Gelukkig kunnen de volkeren kiezen en dat is volgens mij een goede zaak. Vlaanderen is reeds vele jaren “geconstitueerd”. Het heeft volgens mij het recht om op een bepaald ogenblik op eigen vleugels te vliegen.”

Jules Gheude (Waals nationalist), in: Le Soir, 3 april 2015