Transfers: voortschrijdend inzicht

Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin heeft het voorbije half jaar Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) al meermaals ondervraagd over wat hij zou doen in verband met de enorme welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië. De antwoorden van Bourgeois waren tot nog toe heel erg teleurstellend. Aanvankelijk luidde het dat hij in dat verband helemaal niets zou ondernemen. Enkele maanden later, bij een volgende vraag daarover van Sintobin, beloofde de minister-president evenwel dat hij de studiedienst van de Vlaamse Regering een inventaris zou laten opmaken van de reeds bestaande studies. Maar het maken van een nieuwe, geactualiseerde studie zag hij toen niet zitten. Ook federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), hierover ondervraagd door kamerlid Barbara Pas, zag zulk een studie niet zitten. Maar kijk: in antwoord op de jongste vraag van Sintobin daarover laat de Vlaamse minister-president nu ineens weten dat hij tòch een nieuwe studie wil laten maken en dat hij zelfs een permanente monitoring van de transfers wil doorvoeren. Er zit dus enige vooruitgang in de zaak. Zou het kunnen dat de vervelende vragen van het Vlaams Belang en de protesten vanuit de Vlaamse Beweging over het lamentabele communautaire gedrag van de N-VA dan toch enig effect hebben gehad en de minister-president tot een ‘voortschrijdend inzicht’ hebben geleid? Nu nog de transfers zélf afbouwen en dan pas zitten we écht op de goede weg.