Vlaams Belang wil absolute voorrangsregel voor Nederlandstalige kinderen

Vlaams Belang: “Beroep COCOF wereld op zijn kop”

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) tekent bij het Grondwettelijk Hof beroep aan tegen het nieuwe Vlaams inschrijvingsdecreet. Daarmee verzet Franstalig Brussel zich opnieuw tegen het optrekken van de voorrang voor Nederlandstaligen in het Nederlandstalig onderwijs van 55 naar 65 procent. Maar het Vlaams Belang is van oordeel dat het eigenlijk de Nederlandstalige kinderen zijn die worden gediscrimineerd en herhaalt zijn eis om werk te maken van een absolute voorrangsregel.

Andermaal gaat de Franse gemeenschap in het verzet tegen de verhoogde voorrang voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel. “Ouders hebben hierdoor niet meer de vrijheid hun kinderen in te schrijven waar ze willen”, zo heet het. Bovendien zouden de nieuwe regels “discriminerend” zijn.

Zover zijn we dus gekomen: de Vlaamse Gemeenschap kan niet meer zelf beslissen op welke wijze het Nederlandstalig onderwijs in Brussel georganiseerd moet worden, zo klaagt Vlaams Belang Brussel aan. “In werkelijkheid – zo is in het verleden al ten overvloede gebleken – zorgt de huidige regelgeving ervoor dat Nederlandstalige kinderen in heel wat gevallen niet terecht kunnen in de school van hun keuze en soms al helemaal niet terecht kunnen in een Nederlandstalige school”, aldus voorzitter van Vlaams Belang Brussel, Bob De Brabandere. “Met andere woorden: zoals het er vandaag aan toegaat, worden Nederlandstalige kinderen gediscrimineerd.” 

Dit leidt er dan weer toe dat sommige ouders hun kinderen naar Nederlandstalige scholen sturen in de Rand rond Brussel en dat sommigen om die reden zelfs verhuizen naar buiten Brussel. De Franse Gemeenschap gaat bovendien nogal licht voorbij aan het feit dat de Vlaamse Gemeenschap nu al plaats biedt aan tienduizenden Franstalige en anderstalige kinderen. Het woord “discriminerend” in dit verband in de mond nemen is dan ook bijzonder grof.

Indien de Franse Gemeenschap in Brussel naar verhouding even grote inspanningen zou doen inzake capaciteitsuitbreiding zou dit de problemen ook al ten dele oplossen. “Het optrekken van de voorrang naar 65 % is onvoldoende”, aldus ook Brussels volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens. “Alleen een absolute voorrang voor Nederlandstalige kinderen zal ervoor zorgen dat geen van hen nog uit de boot valt bij de inschrijvingen. Alleen dan zullen zij echt kunnen rekenen op een vrije schoolkeuze. De overgebleven plaatsen kunnen dan ingevuld worden door anderstaligen.”