Vlaanderen betaalt twee keer voor Belgische factuur

Vlaanderen betaalt twee keer voor de Belgische factuur.” Dat zei Kamerlid Barbara Pas in de Kamer naar aanleiding van de weigering van de Waalse regering om een onverwachte factuur van 144 miljoen op te hoesten die er kwam als gevolg van de nieuwe financieringswet. In tegenstelling tot de Vlaamse regering, die als een braaf hondje de federale oekazes uitvoert, is er in het zuiden van het land minder animo voor een ‘loyale uitvoering’ van de financieringswet. Althans toch niet als zij centen kost. “Het is overduidelijk dat het door de PS bestuurde Wallonië erop zinspeelt om de Waalse factuur door te schuiven naar het federale niveau. Op die manier betaalt Vlaanderen twee keer voor de Belgische factuur”, aldus Pas. Dat vicepremier Peeters tijdens het vragenuurtje in de Kamer niet ontkende dat de federale buffer van 375 miljoen euro, aangelegd voor onvoorziene tegenvallers, zal aangewend worden om een weigering van het Waalse gewest en de Franse gemeenschap op te vangen, sterkt Pas in deze overtuiging.